#

LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN PUAN LİSTESİ

 

NOT : Puanlaması yapılmış olan üniversitemiz Akademik ve İdari Personellerinin puanları ile ilgili itirazlarını 27.04.2015
tarihine kadar Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Ayrıca puanlama listesindeki değerlendirme formu 
numarasıyla puanlama cetvelindeki bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.      

 

Puan sıralaması ve Puan cetveli için tıklayınız.

852 kez görüntülendi.