#

Tarihçe

Fakültemiz Bakanlar kurulunun 2011/2276 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 24 Ekim 2011 tarihli 28094 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan karar şöyledir: “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 12.09.2011 tarihli ve 18597 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.” Fakültemiz dekanlığına ise, Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 21.03.2012 tarih ve 464-13348 sayılı yazısı ile Prof. Dr.Ruhattin YAZOĞLU atanmıştır.