Misyon - Vizyon

MİSYON

Kafkas Üniversitesi’nde faaliyet gösterecek olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı öncelikle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona ve bilgiyi yenileme becerisine sahip, alanla ilgili kamu ve özel sektörlerin ihtiyaç duyduğu teorik ve teknik deneyime sahip, siyaset bilimi, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alanlarına hakim, bu konular hakkında bilgi üretme ve analiz etme becerisi geliştirmiş konusunda uzman insan gücü sağlamaktır. 

VİZYON

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerine birden fazla yabancı dilde çalışma yapma ve özellikle Orta Asya/Kafkasya bölgesine yönelik bölgesel uzmanlaşma vizyonuyla çalışmaktadır.

 

930 kez görüntülendi.