Tanıtım

 Fakültemiz 12.08.1998 gün ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesi gereği Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2001 Yılından itibaren öğrenci alarak aktif eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İlk mezunlarını 2005 yılında vermiş, 2022 yılı bahar döneminde ise 18.dönem mezunlarını vermiştir. Halen 8’i aktif öğrencisi bulunan 8 bölümü vardır.

Fakültemizin Temel Amaçları:

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerini; adını oluşturan İktisat ve İdari Bilimler alanında topluma faydalı, katılımcı, paylaşımcı, toplumsal değerlere saygılı kişiler olarak yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlamaktadır.

-Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;

-Kars İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;

-Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir fakülte olmaktır.

4075 kez görüntülendi.