Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. KAÜİİBFD, makale gönderimleri ve tüm yayın süreci için DergiPark sistemine 2016 yılında geçmiştir.  2016 yılı öncesi dergi arşivi için tıklayınız.  

KAÜİİBFD, 2017 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ayrıca, EconLit, EBSCO, ProQuest ve CEEOL endekslerinde taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Derginin temel hedefi İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret, Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet alanlarındaki akademik çalışmaları yayınlamaktır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

KAÜİİBFD, alanına ilişkin özgün görüş içeren araştırma makaleleriyle ilgilenmektedir. Sınırlı sayıda (1 sayıda en fazla 3) derleme makale yayınlar. Makale seçiminde temel ölçüt olarak, akademik nitelik, kullanılan yöntemin kalitesi ve alana katkısı dikkate alınmaktadır. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren  çalışmalar öncelenmektedir. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmaları İngilizce yazılması koşuluyla değerlendirmeye alınmaktadır. Daha önce özeti yayınlanmış ulusal/uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmaları, bu niteliklerinin belirtilmesi şartıyla kabul edilmektedir. 

KAÜİİBFD yayın hayatına başladığı 2010 yılından itibaren, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı bünyesinde yayın yapmaktadır.

İLETİŞİM:

Yayıncı Adına Dergi İmtiyaz Sahibi: Prof. Dr. Erkan TOKUCU (Fakülte Dekanı)

Yayıncı Adresi ve Ofis Numarası: Şehitler Mahallesi, Kafkas Üniversitesi Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Dekanlık, Kat: 3, No: A-194

Detaylı Bilgi ve Makale Gönderimleri İçin Dergi Web Sayfası: dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf

E-Posta: iibfdergi@kafkas.edu.tr / journalpublishing@kafkas.edu.tr 

Tel: (+90)  04742251150 (1299)

867 kez görüntülendi.