Bölüm Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı uluslararası sistemin işleyişi ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin arasındaki ilişki ve etkileşimi, tarihsel ve kuramsal çerçevede incelemektedir. Bu program, siyaset bilimi, siyasi tarih, iktisat, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanması yönüyle disiplinlerarası bir akademik program niteliğindedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları uluslararası ilişkiler uzmanı olarak başta Dışişleri ve İçişleri bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânı kazanmaktadır.

Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin temelini oluşturan ve bu iki disiplinle ilişkili dersler okutulacaktır. Bölümde okutulacak olan dersler üç grupta toplanacaktır. Bu ders gruplarından birincisi “siyasi tarih” anabilimdalı kapsamında, uluslararası sistemin oluşumu ve devletler arası ilişkilerin bugünkü halini alma sürecine dair tarihsel bilgi içeriği ve araştırma metodunun kavranması sağlanacak, ikinci grup olan “uluslararası ilişkiler” derslerinde uluslararası ilişkiler disiplininin temel kuramları ile birlikte bölgesel çalışmalar ve Türk Dış Politikası’na dair bilgiler sunulacak, üçüncü grubu oluşturan “uluslararası hukuk” derslerinde ise uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunun disiplindeki ilgili literatür çerçevesinde öğretilmesi mümkün olacaktır.

933 kez görüntülendi.