Hakkımızda

Image result for social workKafkas Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı öğrencilerini araştırma, planlama yapacakları ve hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır. 

Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, hastanelerde, yaşlı bakım kurumlarında, çocuk yurtlarında, sosyal hizmet merkezlerinde, belediyelerde toplumun en dezavantajlı kesimleriyle birlikte çalışmalarına imkân sağlayacak bilgi ve beceri donanımına kavuşurken bir yandan da tüm bu hizmetlerin ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğine dair eleştirel bir birikim elde ederler. Hedef, mezunların çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve ihtimam ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

 

Sosyal Hizmet sektörünün her alanına yönelik gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde sektörün nitelikli yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde kurumsal teoriye hâkim, sosyal hizmet uzmanlığının temel yeterliliklerine ilave olarak, bir sosyal hizmet kurumunu sevk ve idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip; bilimsel bilgiyi alanında kullanma bilincine ve yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 

 

1092 kez görüntülendi.