Misyon - Vizyon


MİSYON

Kafkas Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, ülkemizin nitelikli beşeri kaynak ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamayı amaçlayan, iktisat alanında araştıran, eleştirebilen, katılımcı, dinamik, yerel ve milli kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; sosyal bilimler alanında insanlığa hizmet etmeyi misyonu olarak görmektedir.

VİZYON


Kafkas Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünün vizyonu, öğrencilerini sosyal bilimler alanının gerektirdiği bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım kazandırmak, mezunlarına kendi istedikleri işleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Yarışmacı, rekabet gücüne sahip bir bölüm olmak yanı sıra yeniliklere açık, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, toplumsal ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle yerelde, bölgesel düzeyde ve Kafkasya bölgesinde rekabetçi ve etkin bir bölüm olma yolunda ilerlemektir.

 

864 kez görüntülendi.