Hakkımızda

Sevgili Öğrenciler, 
      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu halen bir doçent ve beş yardımcı doçent olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ve yedi araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarında, toplam 570 öğrenciye lisans öğretimi verilmektedir. Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları ile uyumlu olarak, sunulan dersler özellikle siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, yönetim bilimi, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları, Türk Siyasal Hayatı, siyasi tarih, anayasa hukuku,  alanlarında odaklanmaktadır.   Bölümde “Siyaset ve Sosyal Bilimler”, “Yönetim Bilimleri”, “Kentleşme ve Çevre Sorunları” ve “Hukuk Bilimleri” olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde seçmeli ders imkanları genişletilerek öğrencilerimizin istediği yönde çalışmasına destek olunmaktadır.   Yabancı dil olarak, İngilizcenin yanı sıra Rusça dersleri de Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden gelen öğretim üyelerince verilmektedir. 
 
Çağdaş ilkeler ışığında geleceğin yöneticilerini yetiştirme amacı doğrultusunda, bir yandan kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, diğer yandan da bu kurum ve kuruluşlarda halen çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, bölümümüzün siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretimindeki temel hedefi, öğrencilerimizin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmak, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek, politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Amacımız sadece siyasal ve toplumsal olayları vurgulayan değil, bunun yanında bu siyasal ve toplumsal olayları bilimsel açıdan değerlendirerek sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli bireyler yetiştirebilmektir.

Çalışma Alanları:

      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler, merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alabileceklerdir. Yaptıkları işe ve çalışacakları kuruma göre vali, kaymakam, hakim, diplomat, müsteşar, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebilecekler, bürokrasinin çeşitli kademelerinde devlet memuru ve yönetici olarak görev yapabilecekler, özel sektör kuruluşlarının yönetim kademelerinde çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

 

1058 kez görüntülendi.