Bölüm Tanıtımı

Tarihçe
 
Uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmetin gelişiminde 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları oldukça önemlidir. Dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru hayırseverlik ve yardım anlayışıyla temellerinin atıldığı bir sosyal hizmet görülmektedir. Profesyonel sosyal hizmet eğitiminin ilk örnekleri, İngiltere’de 1890’larda gönüllüler için teorik ve uygulamalı dersler sunan kurslarda; Almanya’da ise aynı yıllarda Alice Salomon öncülüğünde aynı amacı taşıyan kurslarda görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de 1919 yılına kadar on yedi sosyal hizmet okulu açılmış ve bu okullar Amerikan Sosyal Hizmet Okulları Birliği’ni oluşturmuştur.
 
Türkiye’deki ilk sosyal hizmet yükseköğretim kurumu 1961 yılında kurulmuştur. 7355 sayılı yasayla o zamanki adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Sosyal Hizmetler Akademisi 1961-1962 öğretim döneminde öğretime başlamıştır. Sosyal Hizmetler Akademisi, 1982 yılında Yükseköğretim Kurumu Kanunu ile 1967’de Hacettepe Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü’nün kendisine katılmasıyla Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adıyla Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2006 Yılı Nisan ayı itibariyle de Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine "Sosyal Hizmet Bölümü" olarak dâhil olmuştur. Yıllar içerisinde açılan sosyal hizmet bölümü sayıları giderek artmaya devam etmiştir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak açılan “Sosyal Hizmet Bölümü” ise ilk olarak 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile 2020-2021 Akademik yılında eğitime başlamıştır.
 
 
Misyonumuz
 
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alarak bireylerin, ailelerin, grupların, örgütlerin ve toplumların sosyal işlevselliğinin gerçekleşmesine ve böylelikle sosyal refahın artmasına katkıda bulunmak; toplumsal dönüşümlerin sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçları tespit edip buna yönelik yeni hizmet modellerini içeren akademik çalışmalar sunmak; birey, aile, grup ve topluma yönelik çok boyutlu projeler üretmek; eleştirel düşünme kabiliyetine, sosyal sorumluluk bilincine ve toplumun kültürüne yönelik yetkinliğe ve mesleğin evrensel değerlerine yönelik farkındalığa sahip öğrenciler yetiştirmektir.
 
Vizyonumuz   
 
Çağdaş sosyal hizmet eğitimi çerçevesinde evrensel standartları gözeterek risk altındaki nüfus gruplarına yönelik etkili müdahalelerde bulunabilecek meslek elemanları yetiştirerek farklı disiplinlerle ortak araştırmalar ve mesleki işbirlikleri sayesinde bilimsel yayınlar yapan yerelden evrensele doğru ilerleyen aktif bir bilim kurumu olmaktır.
 
Sosyal Hizmet Tanımı
 
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) tarafından 2014 yılında kabul edilen küresel tanıma göre sosyal hizmet; “sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal uyumu, insanların güçlendirilmesini ve özgürleştirilmesini teşvik eden uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmetin merkezinde yer almaktadır. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.” Bilgi, beceri ve değer temeli üzerine kurulmuş olan sosyal hizmet bireyi, çevresi içerisinde değerlendirerek mikro, mezzo ve makro düzeyde uygulamalarını gerçekleştirir.
 
Sosyal Hizmetin Amacı
 

 

Bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmetin genel amacı insanların sorun çözme ve baş etme kapasitelerini arttırmak; insanlara kaynak ve hizmet sağlayan sistemlerle müracaatçıları bağlantılandırmak; bu sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak ve sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmaktır. Bu dört temel amacın yanı sıra sosyal hizmet, risk altındaki grupların güçlenmesini amaç edinen ve böylelikle de sosyal adalete katkı veren uygulamalı bir meslek ve akademik bir disiplindir.
 
Sosyal hizmet uzmanları sahip oldukları mesleki işlev ve rolleri ile insanların sorun çözme, baş etme ve gelişme kapasitelerinin arttırılması için uygulamalarda bulunur. Bir sosyal hizmet uzmanının neleri yapıp neleri yapmayacağını tayin etmede ise mesleki sınırlar ve standartlar mevcuttur. 
 
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Alanları
 
Sosyal hizmet lisans programını bitiren mezunlar aldıkları sosyal hizmet uzmanı unvanı ile sosyal çalışmacı kadrosunda başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere;
 
  • Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde (çocuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, çocuk eğitimevleri, cezaevleri, denetimli serbestlik),
  • Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde (hastaneler),
  • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde (rehberlik ve araştırma merkezleri)
  • Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde, 
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerde, 
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda,
  • Belediyelerde,
  • Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum örgütlerinde,
  • Sosyal hizmetler alanında var olan özel sektör (kreşler, özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) kuruluşlarında çalışabilmektedir.

987 kez görüntülendi.