#

Misyon ve Vizyon

  MİSYONUMUZ

Üniversitemiz kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesi için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

VİZYONUMUZ

Etik değerlere bağlı, doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan; ulusal ve uluslar arası standartlara uygun İç Denetim yapan; çağdaş denetim tekniklerini kullanan; dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışını benimseyen ilkeli bir İç Denetim olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3040 kez görüntülendi.