Moda Tasarımı

Programın Amacı      :

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına, istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil ve konfeksiyon endüstrisi; teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kollarından biri durumundadır. Bununla birlikte, tekstil ve konfeksiyon sanayimizin küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumunu sürdürebilmesi için özgün tasarım, kalite, verimlilik, pazarlama ve dağıtım yeteneklerini daha da geliştirerek, üst sınıf modaya yönelik ürünlere ve moda-marka ürünler grubuna yönelmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu bağlamda moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesi de bir zorunluluk olmuştur.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü 1950’lerden itibaren istihdamın lokomotifi konumundadır. Bu nedenle ülke genelinde moda tasarımı programları yoğun ilgi görmektedir. Gelişen teknoloji ve Türkiye’nin markalaşma adına attığı adımlar göz önüne alındığında geçmişten gelen tekstil ve hazır giyim sektörü tecrübelerinin de katkısıyla önemli marka ve değerlerin kazandırılması en önemli hedeflerden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda Moda Tasarımı, Tekstil Mühendisliği ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine, özgün tasarım, kaliteli ürün geliştirme, moda ve trendlerin takibi gibi konularda önemli görevler düşmektedir. Günümüzde tekstil ve hazır giyimde marka olmanın en temel kuralları ise inovasyon ve tasarım anlayışıdır. 

Bu programın amacı, Türkiye’nin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değerleri sentezleyerek problemleri yaratıcı bir şekilde çözebilecek ve toplumun yenilik ihtiyacını karşılayacak çok yönlü moda tasarımcıları yetiştirmektir. 

Mezunların İstihdam Alanları

Konfeksiyon-hazır giyim üretimi yapan işletmelerin tasarım, modelhane, Ür-ge, Ar-ge, marka yönetimi gibi bölümlerinde, moda evleri, moda ajansları, tasarım stüdyolarında, giysi tasarımı yapan ve giysi kalıbı geliştiren firmalar, moda danışmanlık bürolarında, tasarımcı, ürün geliştirme danışmanı, danışman, ürün geliştirmeci, trend araştırmacısı olarak yer bulabilirler.

Lisans Programlarına Geçiş Olanakları

Moda tasarım bölümünden mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) belirli puanları almaları halinde lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapılabilecek bölümler; çeşitli üniversitelerin Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Mühendislik fakültelerinde yer alan "Moda Giyim Tasarımı", "Tekstil ve Moda Tasarımı", "Tekstil Mühendisliği", "Moda ve Tekstil Tasarımı" bölümleridir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN

Öğr. Gör. Elif TURAN ASLAN

Öğr. Gör. Şöhret SEL

4732 kez görüntülendi.