#

MYO Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Özkan ARSLAN (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖNK (Seçilmiş Öğretim Üyesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Alper TAZEGÜL (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Raportör

Ayhan ÜNAYDIN (Güzel Sanatlar M.Y.O Sekreteri)