#

MYO Kurulu

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Özgür AKTAŞ (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın ÇELİK (Devlet Konservatuvarı Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Güven GÜLBAZ (Mühendislik-Mimarlık Fak. Öğret. Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÖKSU (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN (Tasarım Bölüm Başkanı)

Raportör

Ayhan ÜNAYDIN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Sekreteri)