Geleneksel Türk Sanatları Bölümü


T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ ALIMI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

 

Kontenjanlar: 

2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanı; 20+1 (Engelli)  

Ön Kayıt ve Sınava Giriş Koşulları: 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için; 

2022 YKS-TYT den en az 150 veya üzerinde puan almış olmak. 

Online Başvuru Formu.*

2. Engelli Adaylar için; Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, REET sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek kaydıyla, TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavına başvurabilirler (Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engelli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla başvurabileceklerdir).

 

*Online Başvuru Formu: Tüm adaylar ön kayıt başvuru formuna online olarak Kau Güzel Sanatlar Fakültesi sayfasında yapılan duyuru linkinden ulaşabileceklerdir. Adaylara fakültemiz tarafından ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

 

 

 

ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI TARİHLERİ

 

Online Başvuru Tarihi:        08-29 Ağustos 2022

Sınav Değerlendirme Tarihi:            1-2 Eylül 2022

Sınav Yeri/Şekli:  Online

Sonuç Açıklama Tarihi:      5 Eylül 2022

 

 ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURUSU 

• Adaylar gerekli belgeleri eksiksiz olarak kafkasgts@gmail.com adresine göndereceklerdir. 

Online yapılacak başvuru sırasında gereken Belgeler ve Çalışmalar

• Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın Yüksek Öğretim Sınavı Kılavuzunda belirtilen sınav sonuç belgesi.

• TC Kimlik Belgesi (Kimlik Belgesinde TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır)

• Lise Diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi

• Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı öğrenciler için öğrenci belgesi

• Engelli adayların (YKS kılavuzunda detayları belirtilen engel durumu olanlar için) “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” 

• Aşağıda detayları belirtilen Portfolyo çalışmalarının (kafkasgts@gmail.com) e-mail adresine tek bir PDF dosyası olarak yüklenmesi gereklidir.

Portfolyo Çalışmaları;

• Desen (Canlı modelden tam boy desen) (2 Adet)

• İmgesel (İmgesel Çalışma Konusu: Serbest) (2 Adet)

• Bitkisel ve Geometrik formdan oluşan renkli tasarımlar (Tasarım, Çizim, Desen vb. her herhangi bir uygulamadan oluşan çalışmalar) (2 Adet)

Yapılacak çalışmalar; 35X50 cm ebatlarında karakalem ve renklendirilmiş uygulamalar olacaktır. Çalışma görselleri bir adet PDF formatı içine yerleştirilip tek bir dosya şeklinde hazırlanarak (kafkasgts@gmail.com) adresine gönderilmelidir. Eser görselleri üzerinde adayı tanıtabilecek herhangi bir yazı ve işaret bulunmamalıdır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına internet üzerinden başvuruda bulunan adaylar, başvuru sırasında sisteme yüklemiş olduğu çalışmalara göre değerlendirilir. 

• Değerlendirme işlemi “ Sınav Değerlendirme Jürisi” tarafından yapılır. 

• Yüklenecek olan portfolyo çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek Jüri Notlarının Aritmetik Ortalaması alınır. 

• Portfolyo değerlendirmesi sonucunda 59 ve altında puan alan adaylar başarısız sayılır.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA ŞEKLİ 

ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen “ÖZEL YETENEK İLE SEÇME YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil adaylarla kontenjan dolduktan sonra, geri kalan adaylar yedek listesinde başarı sırasına göre yer alacaktır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kafkas Üniversitesi web sayfasında ve Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları KESİN SONUÇ olarak ilan edilir. 

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 

• Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar. 

• Adayların sınavları online olarak kayıt altına alınacaktır. 

 

KESİN KAYITLAR 

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü kazanan adaylar ve yedek adayların listeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler ve yerlerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır. Okuduğunuz bu kılavuzla, sınavla ilgili kurallar ve diğer bilgilerin size aktarılmış olduğu, anladığınız ve kabul ettiğiniz sayılır. 

 

İLETİŞİM: 

Telefon: +90 474 212 90 38

Faks: +90 474 223 60 91

E-Posta: kafkasgts@gmail.com 

 

 

860 kez görüntülendi.