Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

 Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Feyzi AYDIN Başkan Öğr.Üyesi
Doç. Dr. Fırat ÇALKUŞ Üye Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Raşit ARSOY Üye Öğr. Üyesi
Mecit AYDIN Üye Fakülte Sekreter V.
Gürkan GEDİK Üye Öğrenci Temsilcisi

3886 kez görüntülendi.