Resim Bölümü

T.C. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

RESİM BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

 

 KONTEJANLAR: 18+ 2(Engelli) 

 

 1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için; 

2022- YKS-TYT den en az 150 veya üzerinde puan almış olmak.  

2. Engelli Adaylar için; Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, REET sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek kaydıyla, YKS-TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavına başvurabilirler (Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engelli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla başvurabileceklerdir). 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili yazısı doğrultusunda fakültemiz Resim Bölümü’ne 2 engelli öğrenci kontenjanı ayrılmıştır.

• Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenir.

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dâhil edilerek değerlendirmeye tabi tutulur.

• İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenir.

• Resim bölümü sınavları görme ve gördüğünü çizerek aktarabilme esasına dayandığından adayın görme ve ellerini kullanabilme engeli olmaması yararlarına olacaktır. 

2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

Özel Yetenek Sınavı başvuruları 1-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında kafkas.edu.tr/gsf adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır. Başvuru 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00’ da sona erecektir. Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü kafkas.edu.tr/gsf adresinde aday girişi sayfasından alabileceklerdir. Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır. Adaylara fakültemiz tarafından ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir.

 

 

 

 

3. SINAV TARİHİ VE YERİ 

 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

4. SINAV İÇİN ADAYLARIN KENDİLERİNİN GETİRMESİ GEREKEN MALZEMELER

•              Nüfus cüzdanı aslı, ehliyet ve/veya süresi geçmemiş pasaport

•              YKS-TYT Sonuç belgesi

•              Sınav Giriş Belgesi sınava girecek olan öğrencilerin getirmesi zorunludur.

 

Resim Bölümü sınavı için: 

• Kurşun kalemler 

• Silgi, kalemtıraş (veya maket bıçağı)

• İki adet kıskaç

• 35 X 50 cm ebadında karton altlık veya duralit

•              Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemiz tarafından mühürlü olarak verilecektir. 

 

5. RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI 

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 

I. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir. 

II. Aşama İmgesel ve Mülakat Sınavı olarak gerçekleştirilecektir. İmgesel Sınavı 80 puan, mülakat sınavı ise 20 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Uygulamaların içerikleri sınav sabahı belirlenecek olup, o sürede adaylara duyurulacaktır. Adaylar I. Aşama Canlı Modelden Desen Sınavı için 45 dakika olmak üzere iki oturuma katılacaktır. (Toplam 90 dakika). II. Aşama İmgesel ve Mülakat Sınavı ise 45 dakika olmak üzere iki oturum ve sonrasında mülakat sınavına alınacaklardır. Fakültemiz tarafından dağıtılan kâğıtların dışında kâğıt kullanılmayacaktır. Adaylar kendilerine verilen kâğıtların yırtılması veya hasar görmesi halinde yedek kâğıt kullanılabileceklerdir. Sınav kâğıtlarına yazılan isimler okunaklı bir biçimde yazıldıktan sonra sınav yürütücüleri tarafından kontrol edilerek yapıştırılacak ve değerlendirme bitiminden önce açılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

7.  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğrencilerin çalışmaları jüri tarafından üç iş günü içinde ortak bir değerlendirmeye tabi tutulur ve tek bir not verilir. Sınav sonuçları üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLMEZLER!

 

BÖLÜMLERE BAŞVURAN ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMALARI 

Resim bölümüne başvuran adayların yerleştirme puanı hesaplamaları2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen “ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ” maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır. 

 

FAKÜLTEMİZE YAPILACAK KESİN KAYITLARLA İLGİLİ BİLGİLER 

• Asıl ve yedek listedeki adaylar, belirtilen gün ve saatte kayıt yaptırmamaları halinde, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. 

• İşlemler öğrenci adayı tarafından şahsen yapılacaktır. (Kesin kayıt tarihleri arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış rapor ile kanuni vekili yine belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir mazereti kabul edilmez.)

• Asıl ve Yedek listeden yapılan kayıtların tamamlanmasından sonra da, boş kalan kontenjan olması halinde boş sayı kadar, fakülte yönetim kurulu kararı ile yedek listedeki öğrenci sırasına göre kayıt yaptırmak isteyenler için kontenjan tamamlama yoluna gidilir. (Bu aşamadaki son kayıt tarihi yönetim kurulu kararı ile belirlenir.) 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kesin kayıt haklarını kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır. 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için istenen belgeler;

•              Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

•              Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi aslı

•              YKS-TYT sonuç belgesi

•              Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge

•              4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuracaklardır. (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcısı çıktısı ve fotokopi kabul edilmez.) 

 

 

 

KAYIT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Kayıt için istenilen tüm belgelerin aslı gereklidir. 

• Posta ve e-posta ile kayıt yapılmaz. 

• Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

• Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar bir hak iddia edemezler. 

• Hukuki yönden öğrencilik hakları kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır.

 

 

 

ADRES

Kafkas Üniversitesi Merkez Yerleşkesi / Güzel Sanatlar Fakültesi 36100 KARS/ TÜRKİYE

TELEFON

+90 474 212 90 38

 

 

941 kez görüntülendi.