Program Öğrenme Çıktıları

 

Programın Öğrenme Çıktıları

1

Müzik Eğitimi süresince edindikleri yöntem ve teknikleri eğitim ortamlarında uygulayabilme

2

Okullardaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak yaşlarına uygun etkinlikler ortaya koyabilme

3

Ülkenin eğitim sisteminin ve kültürünün alt yapısını bilmek ve bu yönde davranışlar ortaya koyabilme

4

Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme

5

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

6

Özgün ve özgür bir düşünce sistemini benimseme ve bu yönde çaba ortaya koyabilme

7

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme

8

Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve

kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme

9

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

10

En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

11

Sanatı doğru okuyabilme, insanların yaşamları ile ilişkilendirebilme, sorunların çözümünde etkililiğini kavrayabilme

12

Müzik eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme

13

Müzik eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

14

Müzik Eğitimi ile ilgili etki oluşturma adına kendini geliştirebilme ve bu gelişimini alana aktarabilme

15

Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme

16

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme

17

Müzik eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma

18

Müzik eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları ve yapılan sergileri takip etmekten zevk alma

19

Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme

20

Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi,

politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

1279 kez görüntülendi.