Genel Tanıtım

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.03.2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün uygun görüşü de dikkate alınarak, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, bölümün de bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılması uygun görülmüştür. 05.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nun uygun görüşü esasında bölüme 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren bölümde Gürcü Dili hazırlık sınıfı açılmıştır. Anabilim dalında Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans programı yürütülüyor. Programın amacı, öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev ala bilecek düzeyde eleman yetiştirmektir. Öğrencilere lisans programı süresince metin analizi ve eleştiri becerisini kazandırmaya önem veriliyor. Program uyarınca, öğrencilere "Gürcü Dilinin Temel Kuralları", "Gürcü Dilinin Kelime Hazineleri", "Gürcüce İfade, Metin Anlamı", "Gürcistan’ı, Gürcüleri Tanıtım", "Gürcü Edebiyatından Türkçe Metinler", "Gürcüce Dilbilgisi", "Gürcüce Okuma, Yazma, Konuşma", "Gürcü Edebiyatı", "Gürcüce Türkçe Çeviri", "Gürcistan Coğrafyası", "Mesleki Gürcü Dili", "Gürcistan Tarihi", "Gürcü Kültürü", "Kartveloloji (Gürcü Bilimi)", "İş Hayatı İçin Gürcü Dili" vb. dersler veriliyor. Mezunlar Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans diploması alırlar.

3370 kez görüntülendi.