#

Dr. Koray İLGAR ve Dr. Sibel POLAT ortaklığında hazırlanan kitap bölümü yayımlandı.

Trabzon Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Koray İLGAR ve Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Sibel POLAT ortaklığında hazırlanan “Kars’ın Yöresel Müzik Kültürüne Kazandırdıkları Bağlamında Öncü ve Emektar Bir Halk Sanatçısı Olarak Şahin Kara Şahin: Yaşamı, Sanatçı Kimliği, İcraatları ve Eserleri” başlıklı araştırma konusu, editörlüğünü İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal İMİK ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ’ın yaptığı ve bu yıl ikincisi yayımlanan 'TÜRK MÜZİĞİNDE İZ BIRAKANLAR II' adlı kitap projelerinde bir bölüm olarak yayımlandı.

Kars’ın yöresel müzik kültürüne ettiği büyük hizmetleri ve bu anlamda sağladığı değerli katkıları dolayısıyla bir öncü niteliği kazanan, kısıtlı olanaklar ve zor koşullar altında bile sanatını icra etmek adına ilk gençlik yıllarından vefatına kadar sebat ve kararlılıkla mücadele vermiş çok çalışkan ve emektar bir halk sanatçısı olan Şahin Kara Şahin’in yaşamı, sanatçı kimliği, icraatları ve eserlerine yer veren yazarlar, ayrıca Şahin Kara Şahin’in yaşadığı dönemde Kars’ta gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere ışık tutması bakımından tarihi nitelik taşıyan araştırma konusunun Türk Halk Müziği alanına önemli katkılar sağlayacağını özellikle vurgulayarak, Şahin’in tüm yönlerini ayrıntılı şekilde araştırmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Dr. Koray İLGAR ve Dr. Sibel POLAT’ın “Kars’ın Yöresel Müzik Kültürüne Kazandırdıkları Bağlamında Öncü ve Emektar Bir Halk Sanatçısı Olarak Şahin Kara Şahin: Yaşamı, Sanatçı Kimliği, İcraatları ve Eserleri” başlıklı kitap bölümünde yer verdikleri ana ve alt başlıklar şu şekildedir:

1. YAŞAMI

1.1. Çocukluğu ve Ailesi

1.2. Eğitim Serüveni

1.3. Kültürel Yaşantısı

1.4. Evliliği ve Çocukları

1.5. Hastalığı ve Ölümü

2. SANATÇI KİMLİĞİ

2.1. Müzik Sanatına Yönelmesi

2.2. Sanat ve Müzik Anlayışı

2.3. Eğitimci Kişiliği

3. İCRAATLARI

3.1. Sanatsal Çevresi ve Etkinlikleri

3.2. Eserleri ve Derleme Çalışmaları

SONUÇLAR

ÖNERİLER

EKLER

EK-1 ŞAHİN KARA ŞAHİN’E AİT FOTOĞRAFLAR

83 kez görüntülendi.


İndir