#

Dr. Koray İLGAR ve Dr. Sibel POLAT ortaklığında hazırlanan kitap yayımlandı.

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dr. Koray İLGAR ve Kafkas Üniversitesi Geleneksel Âşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcısı aynı zamanda Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dr. Sibel POLAT ortaklığında hazırlanan 'Türkiye'deki Sosyokültürel Dönüşüm: Kars Yöresi Âşıklık Geleneği ve Genç Dinleyici Kitlesi' isimli kitap; kitle iletişim araçlarında meydana gelen teknolojik gelişmelerin ışığındaki sosyokültürel dönüşümün, Kars’taki âşıklık geleneği ile genç dinleyici kitlesi üzerindeki etkilerine yönelik olarak Kars yöresi âşıklarının kişisel görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde Kars yöresinin tanınmış değerli usta âşıklarından olan Âşık Günay Yıldız, Âşık Bahattin Yıldızoğlu, Âşık Arif Tellioğlu, Âşık İlgar Çiftçioğlu, ÂşıkMahmut Karataş, Âşık Eyüp Sarıbatır, Âşık Ayhan Şimşekoğlu ve Âşık Gültekin Bulutoğlu’na, gerek araştırma konusuna karşı göstermiş oldukları ilgileri ve gerekse bu çalışmaya ışık tutarak gelecekteki birçok araştırmaya da kaynaklık edecek olan kişisel görüşlerini ve bilgilerini değerli vakitlerini ayırarak bizimle paylaştıkları için kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunarız.

83 kez görüntülendi.


İndir