#

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün "Russkiy Mir" Vakfı Hibe Başvurusu Onaylandı

 Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün "Russkiy Mir" Vakfı Hibe Başvurusu Onaylandı

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin’in görevlendirmesiyle kurulan “Russkiy Mir” Vakfı’na Firengiz PAŞAYEVA YUNUS tarafından yürütülen proje kapsamında “Türkiye’de Dostoyevski” adında iki ciltlik derleminin basımı için hibe talebinde bulundu.

Proje sonucunda Uluslararası Bilimsel Sempozyum gerçekleştirildi, Dostoyevski’nin sanatı ve dünya kültüründeki yerine dair çalışmalar ile ilgili sorular verimli bir biçimde tartışıldı. Ayrıca, projenin bir parçası olarak “Türkiye’de Dostoyevski” Sempozyumunda ortaya yeni bilgiler iki ciltten oluşan bildiri kitapçığında bir araya getirilecektir. Sempozyum kitapçığının birinci cildinde büyük Rus yazarın sanatı ve hayatına, Dostoyevski’nin eserlerinin Türkçe çevirilerine, Rusya’da Dostoyevski’nin adının verildiği müze ve mekanlara dair bilgiler yer alacaktır. Kitapçığın ikinci cildinde ise sempozyuma katılan araştırmacıların bildirileri yer alacaktır.

“Russkiy Mir” Vakfı tarafından Dostoyevski’nin 200. Doğum Günü Anısına “F.M. Dostoyevski’nin Ulusal Kültürlerde Mirası” Uluslararası Sempozyumu projesi için 2021-2-043 numaralı hibe başvurumuz kabul edilmiştir. Elde edilen bu hibe aracılığıyla sempozyum bildirilerinin basılması ve aynı zamanda farklı ülkelerden seçkin bilim insanlarının makalelerin bir araya getirileceği “Türkiye’de Dostoyevski” adlı derlemenin yayımlanması planlanmaktadır.

Отделением слаянских языков была подана заявка в фонд «Русский мир», созданным  по поручению президанта Российской Федерации В.В. Путина, на получение гранта по изданию двухтомного сборника «Достоевский  в России» в рамках проекта под руководством проф. Пашаевой Юнус Ф.Ш. 

Результатом проекта станет проведение  международной научно-практической конференции, продуктивное обсуждение вопросов, касающихся изучения творчества Достоевского и его восприятия в мировой культуре, а также выработка новых знаний, которые получат освещение в  сборнике материалов конференции «Достоевский в Турции» из двух частей. Первая часть сборника будет содержать информацию о  жизни и творчестве великого русского писателя,  о переводах наследия Достоевского на турецкий язык, о музеях и  памятных местах в России, которые связаны с творчеством Ф.М. Достоевского.  Во второй части будут размещены статьи исследователей, принявших участие в работе конференции.

Фондом «Русский мир», поддержана заявка на предоставление гранта № 2021-2-043 на реализацию проекта «Международная конференция «Наследие Ф.М. Достоевского в национальных культурах», посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского». При помощи гранта планируется издание материалов конференции, а также сборника «Достоевский в Турции», в котором будут собраны статьи видных ученых из разных стран.

https://russkiymir.ru/grants/

393 kez görüntülendi.