Öğrenci Temsilcisi Seçimi Başvuru Tarihleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince, Fakültemizde 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Öğrenci Temsilciliği seçimleri yapılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan ve öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrencilerin 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında Dekanlığımıza adli sicil kayıt belgesi ve dilekçe(aşağıda belirtilen dilekçe örneğinin doldurulup, imzalanarak) ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler:

 1. En az ikinci sınıf öğrencisi olmak

2. Siyasi parti organlarında üye veya  görevli olmaması

3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması

4. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması

5. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak

6. Genel not ortalaması(AGNO)  en az 2.75 olmak

7. Terör örgütüne aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması

şartları aranır 

 

Seçimlere İlişkin Hususlar :

*Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi

 Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

 **Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi

Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

 

 

 

256 kez görüntülendi.


İndir