#

Sevgili Öğrencilerimiz

Üniversitemiz senatosunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak uygulamalar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

v    2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Hibrit Eğitim Modeli (yüz yüze + uzaktan eğitim) ile yürütülmesine,

v    Birimlerin ilgili kurumlarınca uzaktan eğitim olarak teklif edilmiş derslerde Yüksek Öğretim Kurumunun aldığı karara göre programlardaki derslerin %40’ını geçemez maddesine göre düzenlenmiş ve uzaktan eğitim olarak verilmesine,

v    Yüz yüze işlenecek derslerde öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri göz önünde bulundurularak üniversitemizin kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik koşullarına dikkat edilmesine, derslik ve laboratuvarların temiz hava girişi sağlanması için düzenli olarak havalandırılmasına ve ilgili ders sorumluları tarafından bu tedbirlerin uygulanmasına,

v    İşlenecek derslerde, ders sürelerinin her bir ders saati için 30 dakika ders anlatımı ile sınırlandırılması, yüz yüze işlenecek derslerin blok şeklinde yapılmamasına ve ders sonunda derslik ve laboratuvarların havalandırılmasına,

v    Yüz yüze ve uzaktan eğitim derslerde ilgili mevzuat gereği öğrencilerin devam koşulunun aranmasına,

v    Yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olması için teşvik edilmesine, üniversitemiz kapalı mekanlarına HES kodu ile girişin sağlanmasına, COVID-19 Aşı kartı veya en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi istenmesine,

v    Yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için öğrencilerimizin Üniversite kampüsü içinde maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

 

Kampüsümüze dönmenizi büyük bir heyecanla bekliyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

548 kez görüntülendi.