Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Linsans Programı On-line Başvuru

Ders Planı

 

İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir. Bu programdan mezun olan; Teknik Fakülteler (Fizikçi, Kimyager, Biyolog, Teknik Öğretmen ve İş Sağlığı Güvenliği ünvanı veren) ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunları doğrudan B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giriş hakkına sahip olur (6331 sayılı kanun gereği). Bunun dışında kalan lisans mezunlarının ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı mezuniyeti durumunda doğrudan B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giriş hakkını elde ederler.
  2. Programa başvuru şartı için ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
  3. Programa, lisans mezuniyet notuna göre öğrenci kabul edilmektedir. Programa başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda, başvuranlar lisans mezuniyet notlarına göre sıralanır.
  4. Programı tamamlama süresi 2 yarıyıldır. Programa her dönem öğrenci alınır.
  5. Programda açılacak dersler ilgili dönem başında Enstitü web sayfasında ilan edilir.
  6. Bu programda dersler saat 17.00’dan sonra yapılır.
  7. Öğrenciler derslerin tamamını çevrim içi (on-line) olarak takip eder.
  8. Her ders için tek Final sınavı uygulanır, arasınav yoktur. Her ders için başarı notu asgari 70 puandır (Başarı notu = %20 Ödev + %80 Final sınavı şeklindedir). Final Sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde dönemlik olarak Kars’ta yapılmaktadır.

 

Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Programının Uygulanmasında Kullanılacak Yönetmelikler

  1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Linsans Programı On-line Başvuru

  

Detaylı bilgi ve sorularınız için mail adresinden iletişime geçebilirsiniz

E-mail: kaufenbil36@gmail.com

20047 kez görüntülendi.