23 Aralık 2022

Eğitim-Sağlık-Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama

 

Eğitim-Sağlık-Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli

Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

 

Eğitim – Sağlık – Mühendislik ve Temel Bilimler

Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje

Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

Bu bilimsel etkinliğin amacı, TÜBİTAK 2237-B tarafından tanımlanan katılımcılara teorik ve
uygulamalı olarak psikolojik dayanıklılık destekli proje hazırlama ve yürütme eğitimi
verilmesini sağlamaktır.
Toplam 20 katılımcı ile yürütülecek olan eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
 
Katılımcılara, 8 – 9 – 10 Şubat 2023 tarihlerinde üç gün süresince online eğitim verilecektir.
 
Etkinliğe başvurularda katılımcılarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
1- Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik
derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte
uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
2- Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok
taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha
önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
3- Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
4- Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,

5- Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına
sahip olması,
6- Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
7- Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen
görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
Yukarıdaki belirtilen koşulları sağlayan katılımcılar aşağıda yer alan puanlama dikkate alınarak

bilimsel etkinliğe seçileceklerdir:
a- Kars Kafkas Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi’nden başvuru yapan katılımcılara öncelik verilecektir (10 puan) 

Not: (her alandan 5 katılımcı aranmaktadır. Bir alandan beklenenden az başvuru olması halinde
kontenjan, başvuru sayısı fazla olan alanlardan doldurulacaktır).
b- Araştırma üniversitesi sınıfında olmayan üniversitelerden olan katılımcılara öncelik
verilecektir (5 puan).
c- Katılımcılarda TÜBİTAK 2237-B kapsamında belirtilen özelliklerden olan “daha önce
TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir” özelliği dikkate alınarak öncelik
tanıma gerçekleşecektir (10 puan),
d- Katılım isteğini gerekçelendirmesi (5 puan) şeklindeki özellikler dikkate alınarak katılımcı
listesi oluşturulacaktır.  
Her bir katılımcı yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılacaktır. Başvuruda bulunan katılımcılar
en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacaktır. En yüksek puan alan 20 katılımcı
bilimsel eğitime dâhil edilecektir.
Proje Yürütücüsü
Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN

Kafkas Üniversitesi


308 kez görüntülendi.