FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EK SÜRE TALEP DUYURUSU

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 35/8 maddesi gereğince; 

"Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz"

kararı uyarınca 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi için 1 (bir) dönem ek süre verilecektir. Ek süre talebinde bulanmak isteyen tez aşamasındaki lisansüstü öğreciler taleplerini içeren dilekçelerini 29.10.2021 tarihine kadar kaufenbil36@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

1518 kez görüntülendi.