#

Farabi Kurum Koordinatörlüğü 2018 Yılı Giden Öğrencilerin Hazırlamaları Gereken Belgeler

 Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Farabi Değişim Programı kapsamında 2018-2019 Akademik Yılında diğer yükseköğretim kurumlarına gitme hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve en geç 11 Mayıs 2018 tarihinde Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir: 

1. ÖĞRENİM PROTOKOLÜ (3 adet)

Öğrenim protokolü, Farabi Değişim Programından yararlanacağınız 2018-2019 Güz / Güz ve Bahar döneminde karşı Üniversitede alacağınız dersleri ve bunların geri döndüğünüzde Kafkas Üniversitesinde hangi derslere sayılacağını gösteren ve derslerin AKTS'lerini içeren bir belgedir. Belge, ders eşleştirmelerini göstermekte ve hatalı hazırlanması dönem uzamasına neden olabilmektedir.

Bu belgeyi doldurmak için öncelikle gideceğiniz yükseköğretim kurumundan (web sayfasından ya da doğrudan) bölümünüz ders planını (4 yıllık programın tümünü) temin etmelisiniz. Daha sonrasında; eğer Farabi programından yararlanmasaydınız yani Kafkas Üniversitesinde kalsaydınız almanız gereken dersleri (AKTS yükü dahilinde) dönem bazında dikkate alıp bu derslerin karşılıklarını gideceğiniz bölümün programında bulmaya çalışınız. Daha sonra öncelikle karşı Üniversitenin güz döneminde bölümünüzle eşdeğerliliği olan dersleri protokolün sol tarafına; bu derslerin Kafkas Üniversitesindeki karşılıklarını da sağ taraftaki sayılacak dersler kısmına yazınız. Özellikle zorunlu derslerde içerik uyuşması önemlidir (Bir zorunlu dersin karşılığı aynı içerikte olmak kaydıyla seçimlik ders olabilir). Derslerin bire bir AKTS yükleri uyuşmayabilir. Ancak karşı üniversitede bir dönemde alacağınız toplam AKTS, Kafkas Üniversitesinde sayılacak derslerin toplam AKTS'sinden az olamaz. Öğrenim protokolü için ön hazırlığınızla birlikte bölüm Farabi koordinatörünüz ile görüşünüz.

Öğrenim protokolü Güz dönemi için 3 nüsha ve ikinci dönem de değişimden yararlanıyorsanız Bahar dönemi için 3 nüsha olmak üzere toplam 6 nüsha halinde mutlaka bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanır (Derslerin yıllık olduğu bölümlerde öğrenim protokolü güz+bahar için birleşik şekilde ve sadece 3 nüsha halinde  hazırlanabilir). Her nüshada öğrencinin ve bölüm koordinatörünün ıslak imzası olmalıdır. Öğrenim protokolü imzalandıktan sonra  en geç 11 Mayıs 2018 tarihinde aşağıdaki evraklarla birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne öğrenci tarafından teslim edilmelidir.  

2. ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

Bilgisayar ortamında 3 nüsha halinde hazırlanacaktır. Her nüshada hem öğrencinin ve hem de bölüm koordinatörünün ıslak imzası olmalıdır. Belgeye 3 adet güncel vesikalık fotoğraf yapıştırmayı veya bilgisayar ortamında yüklemeyi unutmayınız.

3. ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ  

Bilgisayar ortamında 3 nüsha halinde hazırlanacaktır. Belgede kendi adınıza açılmış ZİRAAT BANKASI hesap bilgileriniz (IBAN dahil) olarak yer almalıdır. 

4. ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

Bilgisayar ortamında 3 nüsha halinde hazırlanacak ve imzalanacaktır.

5. ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ 

Bilgisayar ortamında 3 nüsha halinde hazırlanacak ve imzalanacaktır.

 

İLGİLİ BELGELERİN TÜMÜNÜN EN GEÇ 11 MAYIS 2018 TARİHİNDE FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

AKSİ TAKDİRDE FARABİ PROGRAMINDAN YARARLANMANIZ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR.

BELGELERİNİZDE DÜZELTİLMESİ GEREKEN HATALARIN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK SON GÜNÜ BEKLEMEMENİZ TAVSİYE OLUNUR.

Değişimden mazeretleri nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan öğrencilerin feragat dilekçesi ile Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:  *********************************************************************

-Bütün belgeler bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalıdır. El yazısı ile doldurulan belgeler kabul edilmeyecektir.

-Ders denklikleri yani Öğrenim Protokolleri kesinlikle Bölüm Farabi Koordinatörlerinizin bilgisi dahilinde hazırlanmalıdır.

-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi'nde Banka Hesap Bilgilerinde, açtırılacak hesap kesinlikle ZİRAAT BANKASI hesabı olmalıdır. Daha önce Ziraat Bankası hesabı bulunanlar bu hesabı kullanabilir (Kyk Burs Hesabı, diğer Ziraat Bankası Hesapları, v.b.) Bu hesap size burs yatırılacak hesap olacaktır. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesinde yer alan "Banka Adı ve Şube Kodu" kısmı için şube kodunu bankanızdan öğreniniz. Örneğin kartınızı Bolu'dan almış olabilirsiniz ancak şubeniz farklı bir yer olabilir. Aynı şekilde IBAN No'nuzu eksiksiz yazmalısınız. (TR kısmı hariç 24 rakam olmalıdır).

4381 kez görüntülendi.


İndir