Genel Bilgi

Ders Verme Hareketliliği

Erasmus+ ders verme hareketliliği, üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olanders vermekle yükümlü(prof, doç, dr. öğr. üyesi, öğr. gör. vb.) bir personelin, program veya ortak ülkelerden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Faaliyetten yararlanmaya hak kazanan personeller gitmek istedikleri kurumla ilgili gerekli yazışmaları bizzat kendileri yapmakla ve gerekli belgeleri (davet mektubu, personel ders verme hareketliliği anlaşması, katılım sertifikası vb.) Koordinatörlüğümüze teslim etmekle yükümlüdürler.

Faaliyetten yararlanmaya hak kazanan personeller, başvuru formunda tercih ettikleri üniversitelerden kabul alamamaları durumunda anlaşma dâhilindeki diğer üniversitelerle yazışma yapabilirler. Personellerin başvurdukları üniversitelerden kabul alamamasından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

Personelin ikili anlaşmamızın bulunmadığı bir üniversiteye gitmek istemesi durumunda; istediği üniversite ile anlaşma yapması ve anlaşma sürecinin hareketlilik gerçekleştirilmeden 1 ay önce tamamlanması gerekmektedir.

Program ülkeleri ile faaliyet süresi Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak seyahat hariç 3 ardışık gün olmakla birlikte; seyahat dâhil toplam 5 gündür.

Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saat ders verilmesi zorunludur.

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, sadece Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir. Alan dışı başvuru yapmanız durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.  

Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam edilen ve fiilen görev yapan üniversitemiz personelinin (arş. gör., öğr. gör.(uygulamalı bilim/rektörlük), idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet türüdür. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimi, iş gözlemleri) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak seyahat hariç 3 ardışık gün olmakla birlikte; seyahat dâhil toplam 5 gündür.

Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili kuruluşlara gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir. NOT: Gidilecek Yükseköğretim kurumu ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur. Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile kurum/kuruluş bulur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Kurum/kuruluş bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız ya da tanıdıklarınızdan yardım istenebilir. Staff Training alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

 

Ders verme hareketliliğinde yapılması gereken işlemler ve Koordinatörlüğe teslim edilmesi gereken belgeler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir:

Hareketlilikten önce;

 • İkili anlaşma (Hareketliliğin yapılacağı bölümün mutlaka yer alması gerekmektedir)
 • Bilgi formu  (Ziraat Bankası Kars şubesinden Avro hesabının açılması gerekmektedir)
 • Kabul mektubu (3 iş gününü içermelidir)
 • Staff Mobility Agreement for Teaching,
 • Görevlendirme (3 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 5 günlük olmalıdır ), 
 • Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • Hibe Sözleşmesi (Hibenin zamanında ödenebilmesi için tüm belgeler dahil hareketlilik başlamadan en az on beş gün öncesinde teslim edilmelidir)

 Hareketlilik sonrası;

 • Katılım sertifikası (3 iş gününü içermelidir),
 • Staff Mobility Agreement for Teaching (Hareketlilik öncesi teslim edilmemişse)
 • Uçağa biniş kartlarının aslı,
 • Pasaport giriş-çıkıç sayfalarının fotokopisi ya da ülkeye giriş-çıkış belgesi,
 • Çevrimiçi katılımcı anketi (Başvuru esnasında beyan edilen e-mail adresine sistem tarafından gönderilecektir ve hibenin kalanının ödenebilmesi için yapılması zorunludur)

ÖNEMLİ!

 • Kabul mektubu, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması gerekmektedir.
 • 3 iş günü, ders verme ve diğer aktiviteleriniz (okulun diğer birimlerini ziyaret etmek vb.) için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 3 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 5 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir. Ders Verme Hareketliliği için en az 8 saat ders verilmelidir.
 • Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, karşı okul ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80’ i hesabınıza aktarılacaktır.
 • Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında seyahat gideri ve hibenin kalan %20’ lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır.

 

Eğitim Alma hareketliliğinde yapılması gereken işlemler ve Koordinatörlüğe teslim edilmesi gereken belgeler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir: 

Hareketlilik öncesi ;

 • Bilgi formu  (Ziraat Bankası Kars şubesinden Avro hesabı açılması gereklidir),
 • Davetiye mektubu (3 iş gününü içermelidir),
 • Staff Mobility Agreement for Training,
 • Görevlendirme (3 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 5 günlük olmalıdır ),
 • Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • Hibe Sözleşmesi (hibenin zamanında ödenebilmesi için tüm belgeler dahil en az on beş gün öncesinde teslim edilmelidir).

Hareketlilik sonrası;

 • Katılım sertifikası (3 iş gününü içermelidir),
 • Staff Mobility Agreement for Training (Hareketlilik öncesi teslim edilmemişse),
 • Uçağa biniş kartlarının aslı
 • Pasaport giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi ya da ülkeye giriş-çıkış belgesi,
 • Çevrimiçi katılımcı anketi (Başvuru esnasında beyan edilen e-mail adresine sistem tarafından gönderilecektir ve kalan hibenin ödenebilmesi için yapılması zorunludur).

3604 kez görüntülendi.