Genel

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Faaliyetin Tanımı:

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğine kimler Katılabilir?

 

Kafkas Üniversitesinde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş, fiilen görev yapmakta olan ve ders vermekle yükümlü olan personel (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar) Ders Verme Hareketliliğinden faydalanabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi 2 iş günü ve 2 gün seyahat olmak üzere 4 gün olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

Faaliyetin Tanımı:

 

Personel eğitim alma hareketliliği,  Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş ders verme sorumluluğu bulunmayan (araştırma görevlileri/uzman/idari personel) personellerin başvuruları değerlendirilecektir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında, ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir)  ya da işletme tanımına uygun diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel ya da kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi 2 iş günü ve 2 gün seyahat olmak üzere 4 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

 

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HİBE AÇIKLAMALARI (2018 Erasmus El Kitabına göre)

Ders verme hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

Gitmeden önce;

- İkili anlaşma (Yararlanacağı kategorinin mutlaka yer alması gerekiyor),

- Bilgi formu  (Vakıfbank Kars şubesinden € hesabının açılması zorunludur),

- Davetiye mektubu (4 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),

- Öğretim Programı ( Aktivite  planı ) (Orijinali teslim edilecek),

- Görevlendirme (2 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 4 günlük olmalıdır ),

- Elektronik bilet,  

Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 - Sözleşme (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır),

 Dönüldüğünde ise;

 - Katılım sertifikası (4 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),

- Mobility Agreement-Ders Verme

- Uçağa biniş kartlarınızın orijinali teslim edilecek

- Çevrimiçi online anket (sizin tarafınızdan doldurulacak)  

 ofisimize teslim edilmelidir.

Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve 4 iş gününü içermesi gerekmektedir.

-  4 iş günü, ders verme ve diğer aktiviteleriniz (okulun diğer birimlerini ziyaret etmek vb.) için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 2 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 4 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir. En az 8 saat ders verme yeterli olmaktadır.

-  Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, karşı okul ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.

-  Elektronik biletin bir kopyası da bizde olmalıdır.

-  Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80’ i hesabınıza aktarılacaktır.

- Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında seyahat gideri ve hibenin kalan %20’ lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır.

Eğitim Alma hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

Gitmeden önce ;

 - İkili anlaşma (Yararlanacağı kategorinin mutlaka yer alması gerekiyor),

- Bilgi formu  (Vakıfbank Kars şubesinden € hesabının açılması zorunludur),

- Davetiye mektubu (4 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),

- Öğretim Programı ( Aktivite  planı ) (orijinali teslim edilecek),

- Görevlendirme (2 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 4 günlük olmalıdır ),

- Elektronik bilet,  

 Erasmus+ personel hareketliliğinde geçerli olacak seyahat için mesafe ölçerin linki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 - Sözleşme (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır),

Dönüldüğünde ise;

 - Katılım sertifikası (4 iş gününü içermelidir) (Orijinali teslim edilecek),

- Mobility Agreement-Eğitim Alma

- Uçağa biniş kartlarınızın orijinali telim edilecek

- Çevrimiçi anket(sizin tarafınızdan doldurulacak)

 ofisimize teslim edilmelidir.

Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve 4 iş gününü içermesi gerekmektedir.

- 4 iş günü, eğitim alma ve diğer aktiviteleriniz (okulun diğer birimlerini ziyaret etmek vb.) için kullanılacaktır. Ayrıca uçak biletiniz giderken 2 iş gününden bir gün önce dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Size verilecek hibe miktarı da buna göre 4 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir.

- Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, karşı okul ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.

- Elektronik biletin bir kopyası da bizde olmalıdır.

- Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80’ i hesabınıza aktarılacaktır.

- Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında seyahat gideri ve hibenin kalan %20’ lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır. 

2943 kez görüntülendi.