Öğrenci Klavuzu

 Staj Hareketliliği Aday Adayı Olduktan Sonra İzlencek Adımlar:

 

Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması - LAT

 

Öğrenim Anlaşmasının çok dikkatli ve özenli hazırlanması, karşı kuruma imzalatmadan önce hem bölüm koordinatörüne hem de kurum koordinatörüne gönderilerek kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

 

Niyet Beyanı (Letter of Intent): Staj yapılacak kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü ve tarihli olacaktır. Niyet Beyanı bir örnek olup staj yapılacak kurum tarafından gerekli değişiklik yapılabilir.

 

Staj Bilgi Formu: Staj yeri belli olduktan sonra doldurulacaktır. Doldurulmuş form erasmus@kafkas.edu.tr adresine gönderilecektir.

Staj işlemleri başladıktan sonra yapılması gereken işlemler ve Erasmus Koordinatörlüğü getirilmesi gereken belgeler:

- Hibe Sözleşmesi

• Güncel Transkript

• Mezun öğrencilerin Diploma fotokopisi

• Zorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yönetim kurulu kararı

• Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı( Staj kabul yazısı ve imzalı LAT belgesi Öğrenci tarafından kendi bölümüne verilecek, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilecektir)

• Ziraat Bankası Kars şubesinde açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)

• Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak erasmus@kafkas.edu.tr adresine de gönderilebilir)

• AT11 belgesi uygulaması olan ülkeler için öğrencinin SGK’dan aldığı belge: AT11 belgesi için Erasmus koordinatörlüğünden alınacak yazı ile SGK’ ya başvuru yapılacak, alınan belgenin fotokopisi Erasmus Koordinatörlüğüne verilecektir.

• Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)

• Kaza Sigortası (Accidence Insurance)

• Vize aldıktan sonra vize sayfasının fotokopisi

• OLS – Online Language Support: Öğrenci Staja başlamadan ve Staj faaliyeti bittikten sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.

 

Staj başladıktan sonra değişiklik varsa ve/veya Staj süresini uzatma durumunda: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde “Section to be completed DURING THE MOBILITY” kısmı:

 

- staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda staja başladıktan sonra en geç bir ay içinde;

 

- Staj süresinde uzatma olması durumunda staj bitmeden bir ay öncesinden hazırlanıp taraflarca onaylanmış, imzalanmış ve Erasmus Koordinatörlüğüne gönderilmiş olmalıdır.

 

 Stajın sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:

 

• Section to be completed AFTER THE MOBILITY: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde bulunan bu kısım staj faaliyeti tamamlandıktan sonra Staj yapılan kurum tarafından doldurulup, imzalı, mühürlü olarak öğrenciye verilecektir. Bu belgenin Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

• Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence): Yukarıda istenen belgeye ek olarak Katlım Sertifikası da alınabilir. Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.

 

• Staj Değerlendirme Formu (Student Evaluation Form): Staj yapılan kurumda supervisor/mentor tarafından doldurulması gereken bir formdur. Supervisor/mentor tarafından Erasmus Koordinatörlüğü erasmus@kafkas.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Stajdan döndükten sonra yapılacak işlemler:

 

• Öğrenci Raporu: Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları, sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve erasmus@kafkas.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

• Pasaport: Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfaların fotokopisi

 

• Fotoğraf: Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf  erasmus@kafkas.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

• Yurtdışında yapılan stajın tanındığına dair alınan Kurul Kararı: Zorunlu stajı olan ve yurtdışında yaptıkları stajı bölüm stajına saydırmak isteyen öğrencilerin stajlarının tanındığına dair alınan Kurul Kararı. Yüksek Lisans /Doktora öğrencilerinin LAT üzerinde ve gitmeden alınmış kurul kararında belirtilen AKTS’nin tanınması için alınan dönüş Kurul Kararı.

 

• OLS – Online Language Support : Öğrenci stajını tamamladıktan sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.

 

• Çevrimiçi Nihai Rapor:  Staj faaliyeti tamamlandıktan ve Erasmus Koordinatörlüğüne verilmesi gereken belgelerin tamamı teslim edildikten sonra Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Mobility Tool üzerinden öğrencinin staj faaliyet bilgileri girilecektir. Bilgiler girildikten sonra öğrencinin e-posta adresine çevrimiçi doldurması gereken Nihai Rapor bilgisi gelecektir. Öğrenci Nihai Raporu doldurduktan sonra Erasmus Koordinatörlüğüne bilgi verecektir. ( erasmus@kafkas.edu.tr )

2806 kez görüntülendi.