OLS-Çevrimiçi Dil Desteği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 Erasmus+ OLS – Çevrimiçi Dil Desteği ile ilgili sıkça sorulan sorular

 

1.       Erasmus+ OLS – Çevrimiçi Dil Desteği nedir?

Ø  Çevrimiçi Dil Desteği (OLS), Erasmus+ yararlanıcılarına yönelik hazırlanmış ücretsiz bir dil programıdır.

Ø  Amacı, yararlanıcıların dil becerilerini geliştirmelerine imkan vermek ve daha kaliteli bir hareketlilik sağlamaktır.   

Ø  Yararlanıcılar, yurt dışında öğrenim görecekleri ya da staj yapacakları yerlerde kullanacakları yabancı dili hareketlilikleri başlamadan önce, hareketlilik süresince ve hareketliliklerinin sonunda geliştirme imkânı elde etmiş olur.

Ø  Aşağıda belirtilen dillerde Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hazırlanmıştır. Bu diller bütün Erasmus+ katılımcılarının yaklaşık %90’nının en çok kullandığı dillerdir:

Almanca (DE)

İngilizce (EN)

İspanyolca (ES)

Fransızca (FR)

İtalyanca (IT)

Hollandaca/Felemenkçe (NL)

Ø  Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) en az iki ay süren Erasmus+ hareketlilik programlarına (Öğrenim hareketliliği, Staj hareketliliği, Avrupa Gönüllü Hizmetleri programı) katılacak olan yararlanıcılar için yukarıda belirtilen dillerde Çevrimiçi Dil Sınavı ve Çevrimiçi Dil Kursları sunmaktadır.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Hollandaca (Felemenkçe)

 

Ø  OLS kişiye özeldir ve yararlanıcılar, hareketlilik gerçekleştirecekleri dile mevcut becerilerini çevrimiçi ortamda ölçebilir ve gerekirse bilgisayar ortamlarında istedikleri yerde kursa katılarak dil becerilerini geliştirebilirler.

Ø  OLS bireysel aktivitelerin yanında ikili ve çoklu öğretim ortamları (canlı eğitmen destekleri, belirli bir konuda oluşturulan küçük gruplarla özel ders ortamları, vb) ve katılımcıların deneyimlerini paylaşabilecekleri ve bir moderatör tarafından yönetilen oturum fırsatları da sağlamaktadır.

2.       Neden Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) alıyoruz?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği (OLS), daha kaliteli bir hareketlilik ortamı sağlanması için yararlanıcıların yurt dışında öğrenim görecekleri ya da staj yapacakları iş ortamında kullanacakları yabancı dili geliştirmeleri için tasarlanmış bir programdır.

Ø  Dil yeterliliklerinin istenilen seviyede olmaması Erasmus+ hareketliliklerinde en büyük problem olarak görüldüğünden bu eksiklikleri ortadan kaldırmak ve daha ulaşılabilir bir ortamda dil becerilerini desteklemek üzere yararlanıcılara sunulan ücretsiz bir fırsattır. 

3.       Kimler Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteğinden yararlanabilir?

Erasmus Öğrenim ve Erasmus Staj Hareketliliğine katılacak olan Yükseköğrenim Kurumu öğrencisi herkes bu destekten faydalanabilir.

4.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteğinin faydaları nelerdir?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteğinin en büyük avantajı yararlanıcıların istedikleri zaman ve bulundukları her yerde bu uygulamayı yapabilmeleridir. Günün herhangi bir saatinde kursları takip edebilirler. Herhangi bir diz üstü bilgisayardan ya da tabletten internete bağlı olunduğu sürece program çalışır.

Ø  Kurslardan daha kaliteli bir şekilde faydalanmak için yararlanıcıların ses sisteminin ve kulaklığın uygun şekilde çalıştığından emin olmaları gerekmektedir. Her yararlanıcı kendisine özel bir eğitim programına dahil olacaktır. Yararlanıcılar kendi dil becerinizi geliştirmek üzere ihtiyacı olduğunu düşündükleri modülü seçmekte ve o modülle ilgili istediği kadar alıştırma yapmakta özgürdür.

Ø  Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik  animasyonlar ve videolar, gerçek hayattan alıntılarla tasarlanmıştır. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını yapan bütün katılımcılar istedikleri takdirde OLS dil kurslarını takip etme hakkına sahiptir.

5.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği neye yarar?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği, hareketlilik başlamadan önce ve hareketlilik sonrasında dil becerilerini ölçebilme fırsatı verir.

Ø  Yararlanıcı istediği ya da gönderen kurum uygun gördüğü taktirde yararlanıcılar, ayrıca Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği kurslarını hareketlilik süresince takip edebilir.

Ø  Dil Sınavını gerçekleştirmek yararlanıcılar için mecburidir ancak sınavın sonucu beklenenden düşük de olsa hareketlilikte yararlanmalarını engellemez.

 

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı

1.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavına katılmazsam ne olur?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı hareketlilik öncesinde ve hareketlilik sonrasında tamamlanması zorunlu iki sınavdır ve hareketlilik öncesinde  yararlanıcı sınava katılmazsa hareketlilik gerçekleşemez.

Ø  Hareketlilik sonrasında yapılacak olan sınavın yapılmadığı durumlarda hibenin kalan kısmı ödenmez ve Hareketlilik Sonu Belgeleri tamamlamamış olacağından yararlancılar dönüş işlemlerine devam edemezler. Yararlanıcı ve Üniversite arasında imzalanan hibe sözleşmesinde Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı ile ilgili hükümler yer alır:

MADDE 6 – ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ 6.1. Ana eğitim veya çalışma dili İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca veya İspanyolca ise, ilgili dili anadili olarak konuşanlar hariç olmak üzere katılımcı, hareketlilik döneminin öncesinde ve sonunda, veya gönderen kuruluşla kararlaştırılan herhangi bir zamanda, dil yetkinliği için çevrim içi bir değerlendirmeye katılır. Katılımcı, çevrim içi değerlendirmeye katılamayacak olması halinde kuruluşu derhal bilgilendirir. 6.2 [İsteğe bağlı] Katılımcı yurtdışındaki hareketlilik dönemine hazırlanmak için lisansını kullanarak çevrim içi [dil belirtilecek] dil kursunu takip eder. Katılımcı, çevrim içi kursa katılamayacak olması halinde kuruluşu derhal bilgilendirir. 6.3 Mali desteğin son taksitinin ödenmesi, hareketlilik dönemi sonunda zorunlu çevrim içi değerlendirmenin yapılmasına bağlıdır.

2.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını ne zaman yapmam gerekir?

Ø  Yükseköğrenim kurumlarından Erasmus+ Hareketlilik programlarına katılacak olan tüm yararlanıcıların Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını Hareketlilik Öncesi yapılması zorunlu olan ilk sınav ve Hareketlilik Sonrası yapılması gereken son sınav olarak iki defa yapmaları gerekmektedir.

Ø  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ya da Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılmak üzere yararlanıcı iseniz kurumunuz size e-posta yoluyla sisteme giriş yapmanız için bir davet yazısı ve gerektiği takdirde Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursuna katılmanız için de ayrıca davet yazısı gönderecektir.

Ø  Bu yazı sisteme girebilmeniz için bir kullanıcı adı ve şifrenizi içeren bir e-posta şeklinde olacaktır. Sistemle ilgili merak ettikleriniz varsa erasmusplusols.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

3.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı hangi becerileri ölçmektedir?

Ø  Avrupa Ortak Dil Becerilerine uygun şekilde tasarlanmış olan Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı beş beceriyi ölçmektedir:

·         Dil bilgisi yeterliği: hedef dilin dil bilgisini kullanabilme becerisi

·         Kelime yeterliği: hedef dilin dil bilgisi ve anlamsal konularını (kelimeler, deyimler, basmakalıp ifadeler, vb) kullanabilme becerisi

·         Anlamsal yeterlik: kelime dizinlerinin anlamlarını anlayabilme becerisi

·         Dinlediğini anlama yeterliği: bir ya da birden yazla konuşmacı tarafından konuşulanları anlama ve karşılık verme becerisi

·         Okuma yeterliği: yazılı metinleri okuma ve anlama

·         Dil Sınavı 70 sorudan oluşmaktadır ve yaklaşık olarak 40-50 dakika sürmektedir.

·         Sınav soruları katılımcının seviyesine göre farklılaşan soruların sorulabildiği bir sistemde hazırlanmıştır. Katılımcının bir önceki soruya verdiği cevabın doğruluğuna bağlı olarak bir sonraki sorunun seviyesi belirlenir. Seviyeniz ne kadar yüksek ise daha basit konulardan soru gelmeyecektir.

4.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı sonucum ne olacak?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı sonucunuz yararlanıcın gideceği kuruma ya da işletmeye gönderilmez. Sonuçlar sadece yararlanıcıları ve gönderici kurumu ilgilendirmektedir. 

Ø  Yararlanıcıların hedef dildeki becerilerini öğrenmesi ve daha sonra Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği kurslarına katılması açısından önemlidir.

Ø  Yararlanıcıların Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınav sonucunu kendi kurumlarına bildirmeleri kurumun dil sınavı sonucuna göre Dil Desteği kurslarına tanımlayıp tanımlamayacaklarına karar vermeleri açısından çok önemlidir. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı sonucu yararlanıcıların hareketliliğini engellemez ancak işlemlerinin devamı için yapılması gereken bir işlemdir. Ayrıca dil seviyesi istenilen düzeyde çıkmazsa hareketliliğin daha verimli geçmesi açısından yararlanıcıların kurslara katılması çok önem arz etmektedir. Avrupa Komisyonu Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavlarının sonuçlarını programların dil becerileri üzerindeki etkilerini ölçmek üzere kullanabilir.

5.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı bana sertifika sağlar mı?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını tamamladıktan sonra yararlanıcılar, Avrupa Ortak Dil Becerileri Portfolyosuna göre düzenlenen değerlendirmelerini görebilir, bilgisayarlarına kaydedebilir ve çıktısını alabilirler.

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursları yararlanıcılara resmi bir sertifika ya da diploma vermez ancak yararlanıcılar bu kursa katıldıklarına dair belgeyi ilgili sayfadan kursun sonunda edinebilirler.

 

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursu

1.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kurslarını nasıl takip edebilirim?

Ø  Yararlanıcılar hareketlilik başlamadan önce yaptıkları ilk OLS sınavından Avrupa Ortak Dil Becerileri Portfolyosuna göre A1 ve B1 arasında bir sonuç alırlarsa Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği programı, yararlanıcıları otomatik olarak kursa katılmaya davet edecektir.

Ø  Yararlanıcıların bu kurstan fayda sağlamaları kendi sorumluluklarındadır. Yararlanıcılar hareketlilik başlamadan önce yaptıkları ilk OLS sınavından Avrupa Ortak Dil Becerileri Portfolyosuna göre B2 ve C2 arasında bir sonuç alırlarsa isterlerse kurumlarıyla iletişime geçerek sınava girdikleri dilde kursa dahil olabilir ya da gidecekleri ülkenin dili Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteğinde yer alan dillerden biri ise o dilde kurs almak istediklerini kurumlarına bildirebilirler. Kursa katılması gereken öğrenciler gönderici kurum tarafından da koordine edilebilir.

2.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursları nasıldır?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursları piyasada yer alan diğer çevrimiçi kurslar gibi düzenlenmiştir ve istenilen yerde ve zaman diliminde internet olduğu sürece takip edilebilir.

Üç önemli öğrenme unsuruna göre tasarlanmıştır:

·         Yoğun pratik: dil becerileri yoğun bir şekilde multimeyda animasyonları, gerçek-hayat kesitleri ve ana dili konuşan konuşmacıların olduğu günlük yaşam ortamlarına maruz bırakıldığında gelişmektedir.

·         Pratik: bir yabancı dil dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenilir. Kurs boyunca günlük hayat ve iş ortamlarından kesitlerle bu becerilerin bütün yönleriyle uygulanabileceği bir ortam sağlar.

·         Sarmal öğrenme: kurs süresince her konu devamlı olarak açıklanır, düzenli olarak tekrar edilir ve zaman zaman diğer konulara geçildiğinde de bahsedilir.

Ø  Günlük hayatta ve iş ortamında en çok kullanılan ifadelerin ve kelimelerin öğrenilmesi için dersler gerçek hayatla ve iş ortamı ile ilgili video görüntüleri ve animasyonlarla başlar.

Ø  İnteraktif kelime kartları ile kelime ezberleme desteklenir, konuşma kayıtlarının dinlenmesi ile dinleme becerileri geliştirilir, dinlediğini yazma yöntemi ile de hem kelime hem de dilbilgisi alıştırması yapılmış olur. Dil bilgisi alıştırmaları sayesinde gramer becerileri ve dil bilgisi kuralları pekiştirilmiş olur.

3.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursu hangi seviyeleri kapsamaktadır?

Ø  Başlangıç seviyesindeki öğrenciler için:

              Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği A1 Başlangıç seviyesi kursu yeni bir yabancı dilde                                                                                                                                                           öğrenilmesi gereken kelimeleri kapsamaktadır. Temel bilgileri olan seviyeler için A1 Seviyesi kursu dilbilgisi, kelime ve telaffuz bölümlerinden oluşmaktadır.

Ø  Orta düzeyde dil seviyesi olan öğrenciler için:

İş Ortamına Yönelik Dil ve Bakış açısına odaklanılmaktadır. Dil seviyesi orta düzeyde olan yararlanıcılar da başlangıç seviyelerindeki modüllere ulaşabilir ve alıştırmaları yapabilirler.

Ø  Argumentation (Tartışma) isimli video dersi yararlanıcıların yabancı dilde fikirlerini ifade edebilmeleri, bir konu üzerinde tartışıp geliştirebilmelerini öğreten bir bölümdür. Bütün öğrenme ortamları gerçek hayat ile ilgili tasarlanmıştır. Bu kurs yararlanıcıların hedef dili ana dili olarak konuşan konuşmacıların belirli konularda (çalışma saatleri, evden çalışma, kuralların önemi, çalışma ortamları, vb) en çok kullandıkları kelime ve ifadeleri duymalarını ve öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Ø  Genel kurs modüllerinin yanında (kelime, dil bilgisi, telaffuz, ve tartışma), Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği kursları mesleki kurslar da sunmaktadır: Toplantılar, İş Tanımları, İş Yazışmaları). İngilizce olan dil kursu ayrıca “Bankacılık” isimli bölümde banka hesabı açarken, kredi kartı talep ederken ya da finansal bilgi edinirken karşılaşılabilecek sorunlarla baş etme yollarının öğretmektedir.

 

4.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursu esnasında bir öğretmen ya da başka öğrenciler de olacak mı?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursları Canlı Öğretmenlik yoluyla hem öğretmenler hem de başka öğrencilerin olduğu çeşitli interaktif bölümler sunmaktadır.

Ø  Video bölümleri: Massive Open Online Courses (MOOCs) –sayı limiti olmayan bütün katılımcıların katılabildiği bir kurstur.

Ø  Öğretmenlik bölümleri: 1 ila 6 kişilik gruplar halinde yapılan oturumlardır. Öğretmen ile direk bir iletişim vardır. Tematik ya da genel konular üzerinde yapılabilir.

Ø  Forum bölümü: Yararlanıcıların birbirlerini destekledikleri, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen, bir öğretmen tarafından yönetilen ve öğrenme ipuçlarının ve cevapların öğrenciler tarafından verildiği bir bölümdür.

5.       Öğretmenler benim sorularıma cevap verebilecek mi?

Öğretmenler belirli sorulara oturum esnasında ya da Forum bölümünde cevap verebilirler. Forum bölümünde sorulan sorulara 24 saat içerisinde cevap verilir.

6.       Canlı Öğretmen Desteği ne demektir?

Canlı Öğretmen Desteği (öğretmenlik ve MOOCs bölümlerinde) üç seviyede (A,B,C): A1 ve A2; B1 ve B2; C1 ve C2 olmak üzere mevcuttur.

Tematik bir konuda ya da herhangi bir konuda serbest konu olarak yapılmaktadır. Serbest Konu (Free sessions) bölümünde katılımcılar konu ve geliştirmek istedikleri dil becerisi seçebilirler. Grupların küçük olmasından dolayı (1 ile 6 kişi arası) bu bölümlerde öğrencilerin belirli ihtiyaçlarına göre oturumlar şekillenebilmektedir. Katılımcı sayısının sadece 1 kişi olması durumunda öğrenci, özel ders gibi birebir ders yapma imkanı bulabilmektedir.

7.       Canlı Öğretmen Desteği oturumlarında limit var mıdır?

Programlanmış MOOCs oturumlarında katılımcı sayısı limiti ya da Forum oturumlarında interaktif etkileşim sayısı limiti yoktur.

Ancak öğrenciler için bir kredi sistemi vardır. Erasmus+ Hareketliliğinizin süresine bağlı olarak alabileceğiniz kredi sayısına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin 12 haftalık Erasmus Hareketliliğine katılan bir yararlanıcının 6 oturuma katılabileceği 6 kredisi olur.

 

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabı

1.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabı ne kadar süre aktif kalabilir?

Yararlanıcıların Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabı, OLS platformuna en son bağlandıkları tarihten 12 ay sonrasına kadar aktif kalmaktadır.

2.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği için hesap açma ile ilgili e-posta almazsam ne yapmalıyım?

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabı için gerekli olan davetiye e-postası kimliğiniz sisteme tanıtıldıktan sonra OLS Dil Sınavı ve/ya OLS Dil Kursuna katılabilmeniz için Erasmus+ OLS sistemi tarafından otomatik olarak gönderilir.

Ø  Yararlanıcılara böyle bir e-posta gelmez ise gönderen kurumla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Kurum yararlanıcının sisteme tanıtıldığını ve davetiye gönderilmesi talimatı gönderildiğini söylerse yararlanıcıların e-posta adresinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Ø  Yararlanıcıların Önemsiz Posta (Spam) kutusuna da bakmaları gerekmektedir. Sorun devam ederse OLS sayfasındaki technical support team ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

3.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabını aktive etmem gerekir mi?

Ø  Erasmus+ OLS dil sınavına ve kurslarına erişim sağlanmadan önce yararlanıcıların Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabını aktive etmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için yararlanıcılar, kendilerine gelen e-postadaki adımları takip ederek Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabını aktive edebilirler.

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabı aktive edildikten sonra http://erasmusplusols.eu adresine girilir. Kayıt için “Login” butonuna (sayfanın sağ üst köşesinde yer alır) basılarak e-postada yer alan bilgiler girilebilir.

4.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabımın şifresini unutursam ne yapmalıyım?

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabının şifresi unutulduğunda “Forgot your password” (Şifremi Unuttum) butonundaki adımlar takip edilebilir. Sorun devam ederse OLS sayfasındaki technical support team ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

5.       Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği sayfasına erişim tarihim geçerse ne yapmalıyım?

Ø  Erasmus+ OLS hesabı için yararlanıcıya tanımlanan lisans, gönderen kurum tarafından hesabın aktive etmesi için verilen süre içerisinde aktive edilmediği durumlarda geçerliliğini yitirir. Diğer bir deyişle, verilen sürede aktive edilmezse Erasmus+ OLS sınavına ya da kurslarına katılmak üzere erişim sağlanamaz. Bu tarih gönderen kurum tarafından belirlenir ve yararlanıcıya gönderilen e-postada belirtilir.

Ø  Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kurslarına hareketlilik süresince ulaşılabilir ancak davetiye e-postası alındıktan sonraki bir ay içerisinde lisansın aktive edilmesi gerekmektedir. Örneğin, 6 aylık bir süre için Erasmus+ hareketliliğinden yararlanılacaksa davetiye alındıktan sonra 1 ay içerisinde dil kursuna erişim yapılması gerekmektedir.

6.       Hareketlilik süresini nasıl değiştirebilirim?

Yararlanıcı Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabına girerek profil bilgilerini güncelleyebilir ve hareketlilik tarihlerini değiştirebilir. Hareketlilik tarihleri değiştiğinde hareketlilik sonu sınavı tarihi de değişecektir. Eğer yararlanıcı Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursu alıyorsa, kurs tarihleri ilk girilen hareketlilik tarihlerine göre hesaplanmaktadır.

 

Teknik konular

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı tarihini kaçırdım, ne yapabilirim?

Ø  Birinci Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı (hareketlilik başlamadan önce) tarihi kaçırıldığı durumlarda gönderici kurumla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Sadece gönderici kurum koordinatörü bu duruma müdahale edebilir.

Ø  İkinci Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı (hareketlilik sonu) tarihi kaçırıldığında;

·         Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği hesabına girilir

·         Sayfanın sonundaki “Start the language assesment” (Dil sınavına başla) butonunun hala var olup olmadığı kontrol edilir

o   hala varsa sınav yapılabilir

o   ilgili sınav yoksa Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği profilindeki hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilir. Bu şekilde ikinci bir sınav giriş davetiye e-postası gelecektir. Yeni girilen bitiş tarihlerindeki hareketlilik bitiş tarihi olarak verilen ayın 15 veya 16’sı için sınav tarihi belirlenecektir. 

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını yaptığım halde neden hala hatırlatıcı e-posta alıyorum?

Birinci Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı (hareketlilik öncesi) yapıldığı ve sınav sonucu ekranda göründüğü zaman yararlanıcının bilgileri sisteme kaydedilecektir. Buna rağmen aşağıdaki durumlarda hatırlatıcı e-postalar gelmeye devam edebilir:

·         Sınav yapılır yapılmaz hatırlatıcı e-posta gelmeye devam edebilir. Yararlanıcı bu e-postayı dikkate almamalıdır.

·         Yararlanıcı hareketliliğinin son ayında hatırlatıcı e-postalar alabilir. E-postadaki tarihlerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. Eğer tarihler yanlış ise tarihlerin yararlanıcının profilinde düzeltilmesi gerekmektedir.

·          Hatırlatıcı e-posta Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursuna davet etmek üzere gönderilmiş olabilir.

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavını birden fazla yapabilir miyim?

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Sınavı sadece bir kere yapılabilen bir sınavdır. Başka bir hareketlilikten yararlanılacaksa yeni hareketlilik için yeniden lisans tanımlanması gerekmektedir.

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Kursuna ne kadar süre erişim sağlayabilirim?

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursuna erişim yararlanıcının hareketlilik süresine (başlangıç ve bitiş tarihleri) göre düzenlenmektedir. Geçerlilik süresi sisteme girilen ilk giriş tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu nedenle kursun bitiş tarihi de sisteme girilen giriş tarihine göre belirlenir.

Eğer profilde hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili bir yanlışlık yapıldıysa, yararlanıcı profil bilgilerini güncelleyerek hareketlilik tarihlerini değiştirebilir.

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursunda kendimi geliştirmem için ne kadar süre çalışmalıyım?

Bütün Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursları kullanıcıları Hareketlilik süreleri boyunca sınırsız erişim süresine sahiptir. Bu nedenle yararlanıcılar, istedikleri kadar saat sistemde çalışabilirler. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği yararlanıcıların kurlara haftada en az iki saat vakit ayırmalarını önermektedir.

  1. Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kurs materyallerinin çıktısını alabilir miyim?

Her bir dersin dil bilgisi kurallarını ve kelime listelerini yararlanıcılar çıktı alabilirler.

  1. MOOC ya da tutoring oturumları için nasıl kayıt yaptırabilirim?

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği sayfasından MOOC veya özel ders oturumları için rezervasyon yapılabilir. “Live Coaching” (Canlı Öğretmen) butonuna basılarak ve ilgili yönergeler takip edilerek rezervasyon yapılır.

 

 

3724 kez görüntülendi.