Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

 

1- Kafkas Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.

2- Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar Erasmus İkili Anlaşmasındaki kişi sayısına göre belirlenir.

3- Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

4- Başvuru yapacak adayların Kafkas Üniversitesi’nde 2 (iki) yarıyıl tamamlamaları gerekir.

5- Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.

6- Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

7- Başvuran bütün adayların YDYO’da yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Ayrıca YDS (Son 5 Yıl-Üniversite Giriş Sınavı Değildir) ve YÖK-DİL (Son 5 yıl) sınavlarından alınan puanlar geçerli olacaktır.

8- İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Rusça veya Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Rusça veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

9- Öğrenciler hibeli, hibesiz ya da güz yarıyılında hibeli bahar yarıyılında hibesiz olarak değişimden yararlanabilirler.

10- Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibeli/hibesiz yararlanabilir.  (1. Kademe: Önlisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora)

11- Detaylı bilgi Erasmus Koordinatörlüğünden alınabilir.

12- Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

13- Başvurular ücretsizdir.

14- Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

15- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS kredisidir.)

16- Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:  Akademik Başarı Düzeyi   : %50            Dil Seviyesi : %50

5112 kez görüntülendi.