6 Nisan 2023

2023-2024 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği puanlama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin tutanak ektedir. Başvuruda bulunan aday öğrenciler, 2023 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme sonuçlarına, söz konusu başvuru portalındaki kendi başvuru ekranlarından ulaşabilirler. Ayrıca bir yerleştirme listesi, Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmeyecektir.

Tüm başvuru sahipleri aday statüsünde olup; yararlanmaya hak kazanan adayların karşı kurumdan kabul alamaması, vize alamaması, uluslararası seyahatlerin askıya alınması ve ülkeye giriş-çıkışların yasaklanması gibi durumlardan dolayı faaliyetini gerçekleştirememesinden ve bundan dolayı doğacak maddi yükümlülüklerden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü sorumlu tutulamaz.

Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan ve başvuru esnasında davet mektubu teslim etmeyen aday öğrencilerimizin davet mektuplarını 1 (bir) ay içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihler içerisnde davet mektubu teslim etmeyen adayların hakları yedek adaylara aktarılacaktır.

ÖNEMLİ! Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanacak 2023 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan sözleşmedeki bütçe göz önüne alınarak öğrenciler faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır. Söz konusu sözleşme imzalanana ve bütçe açıklanana kadar faaliyetten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz aday adayı statüsündedir. Belirlenecek olan bütçede herhangi bir farklılık olması durumunda kontenjan sayıları olumlu yönde değişiklik gösterebilir.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi, puanlama ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 5 gündür.

Hareketlilikten feragat etme süresi, puanlama ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

İtiraz ve feragat dilekçelerinin söz konusu tarihler içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılan itirazlar ve feragatler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: Hareketlilikten yararlanacak öğrencilerimize yönelik Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2023 tarihinde Saat:16.00’da Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Toplantıya katılım önem arz etmektedir. Yapılacak bilgilendirme toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan aday öğrencilere, Erasmus’a tekrar başvurmaları halinde  -5 puan uygulanacaktır.  


11754 kez görüntülendi.