#

2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

  

 

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği

2021 Proje Dönemi

(2021-1-TR01-KA131-HED-000003074)

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çağrısı

 

 

Ön Başvuru Tarihleri:  21.02.2022 - 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuruya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

*** ÖNEMLİ NOT: Başvurular 21.02.2022 - 07.03.2022 tarihleri arasında ekteki başvuru belgeleri ile birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne (Rektörlük Binası 1. Kat) elden teslim edilerek yapılacaktır. Ön Başvuru Belgelerini başvuru tarihleri içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bütün belgeler aynı zamanda teslim edilmelidir. Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

***Başvuru formu duyurunun en alt kısmında yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce duyuruyu DİKKATLİCE okuyunuz.

 

*** Erasmus web sayfasında yer alan “Erasmus İkili Anlaşmalar-Anlaşma Listesi” listesinden bölümünüze ait anlaşmaları inceleyip üniversite tercihlerinizi yaparak, başvurunuzu tamamlayınız.

 

***Başvuruda bulunan öğrenciler için Yabancı Dil Sınav tarihi, saati ve yeri (başvuru bittikten sonra) Üniversitemiz resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1-    Öğrencinin Kafkas Üniversitesi bünyesinde örgün (2. Öğretim dahil) eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2-     a) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının (genel not ortalaması) en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ön lisanstan geçiş yapan                                             öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00,

 c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3-    Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS kredisidir.)

4-    Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

5-    Kafkas Üniversitesi’nde 2 (iki) yarıyıl tamamlamış olması. (Hazırlık hariç)

 

YETERLİLİK PUANININ HESAPLANMASI

 

***Koordinatörlüğümüzce alınacak hareketlilik başvurularında Yabancı Diller Yüksekokulumuzun 2022-2023 Güz Dönemi için yapacağı Online Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı puanları veya YDS (Son 5 Yıl-Üniversite Giriş Sınavı Değildir) ve YÖK-DİL (Son 5 yıl) alınan puanlar geçerli olacaktır. (Söz konusu sınavlara ilişkin puanlar mutlaka başvuru esnasında teslim edilmedir. Yabancı dil sınavından sonra teslim edilen YDS veya YÖK-DİL sınav sonuç belgeleri Koordinatörlüğümüz tarafından kabul edilmeyecektir.)

 

UYARI!

 

***2021 Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2021 sözleşme dönemi kurallarına tabi olacaktır.

 

                           Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Genel not ortalaması

 

%50

Dil seviyesi

%50

 (Yazılı sınavın %75’i- konuşma sınavının %25’i)

Şehit ve gazi çocuklarına

 

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi şartıyla)

 

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca korunma, bakım ve barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

 

 

 

 

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

 

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir. (Dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.)

 

 

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 

-10 puan

 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

 katılmama

 

  

-10 puan

 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:

 Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle

 ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere

 mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a

 tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

 

 

-5 puan

 Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz

 girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar

 başvurması halinde uygulanır)

 

 

-5 puan

 

ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Öğrenci seçimi, yukarıda ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; Öğrenci Başvuru Formu’nda tercih ettiği üniversiteler önceliklendirilmekle birlikte; kontenjan durumu; kabul alınamama gibi durumlarda anlaşma dâhilindeki diğer üniversitelerle yazışma yapılır.

Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; 2021 Sözleşme Dönemi El Kitabı’ndaki “staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez ve öğrenciler seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.” ibaresi gereğince staj yapacakları kurum veya işletmelerden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi’nin Üniversitemiz resmi web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır.

 

DİKKAT!

1-    Kurum tercihinizi, başvuru esnasında yapacağınızdan tüm tercihlerinizi dikkatle gözden geçiriniz. Kurumun başvuru tarihleri, eğitim dili, gideceğiniz şehrin iklimi vb. etkenler sebebiyle “başvuru süresi boyunca” tercihlerinizi değiştirebilir ve bölüm koordinatörlerinizle tercih etmek istediğiniz anlaşmalı üniversiteler konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Dikkat! Tercihlerinizi, başvurular kapandıktan sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı göz önünde bulundurarak yapmalısınız.

2-    Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

3-    Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-    Öğrencinin hareketlilikten “feragat etme süresi”; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.) 15 günden sonra yapılan feragatlerde öğrencinin eğer hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış ise öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.

5-    Hem staj hem öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar başvuru yaptıkları esnada tercih dilekçelerini başvuru formları ile birlikte Koordinatörlüğümüze teslim etmek zorundadır.

6-    Koordinatörlüğümüzce aday gösterildikleri bildirildikten sonra feragat edeceğini Koordinatörlüğümüze bildiren (e-posta ya da telefon ile) fakat dilekçesini 15 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrenciler, diğer başvuran öğrencilerin hak kaybına uğramaması amacıyla feragat etmiş sayılacak ve sonuç listesinde bir sonraki öğrenci aday olarak gösterilecektir.

7-    Başvuruda bulunan öğrenciler, Koordinatörlüğümüz tarafından istenen başvuru belgeleri olan Başvuru Formu, Transkript, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Fotoğraf, Öğrenci Belgesini Koordinatörlüğümüze teslim etmekle, teslim ettikleri evraklardaki bilgilerin doğruluğundan ve bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülükten sorumludurlar.

8-    Başvuruda bulunan öğrenciler ile Koordinatörlüğümüz arasında iletişim kanalı olarak Başvuru Formunda yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları kullanılacağından, başvuruda bulunan aday, güncel e-posta adresi, telefon numarası ve birinci derecede yakınına ait telefon numarası beyan etmekle yükümlü olup; beyan edilen iletişim adresleri yoluyla aday öğrenci ile iletişim kurulamamasından beyanda bulunan aday öğrenci sorumludur.

 

KONTENJANLAR VE HİBELER

Kontenjan sayısı, Ulusal Ajans’ın 2021 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği” bütçesi dâhilinde verilen hibe miktarına göre belirlenmiştir.

 

 

Etkinlik Türü

 

Toplam Katılımcı Sayısı

 

Toplam Süre(Tahmini ay/Gün Sayısı) 

Program Ülkeleri Arasındaki Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

 30

 150 (ay)

Program Ülkeleri Arasındaki Öğrenci Staj Hareketliliği

5*

30 (ay)

 

*Staj Hareketliliği için kontenjan sayısı başvuruda bulunan adayların karşı kurumdan aldıkları davet mektubundaki süreye göre değişkenlik gösterebilir.

 

Hibe miktarları ise aşağıdaki gibi olup; öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Aşağıdaki tablo 2021 Dönemi proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrenciler için geçerlidir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlave Hibe Desteği

 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4. Şehit/Gazi çocukları

5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

 

*Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, 2/12 ay arası öğrenci hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere aylık 250 Euro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

 

*Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

Yeşil Seyahat Desteği

 

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır.

 

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-      Öğrenci Başvuru Formunun çıktısı (imzalı olarak) Başvuru Formu için tıklayınız

(İlanda yer alan başvuru formu elektronik ortamda doldurulacaktır. Bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.)

2-      Tercih Dilekçesi için tıklayınız (Hem öğrenim hem staj başvurusu yapacak öğrenciler dolduracaktır.)

3-      Transkript (Mühürlü ve İmzalı)

4-      Öğrenci Belgesi (Mühürlü ve İmzalı)

5-      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6-      Fotoğraf (1adet)(Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 kez görüntülendi.