#

2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS PLUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2021 Dönemi (2021-TR01-KA131-HED-000003074 nolu proje) Erasmus Personel Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları


2021 Dönemi, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003074 proje nolu Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği kapsamında 23.02.2022-11.03.2022 tarihleri arasında başvuruları alınan ve başvuru ilanında belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmış olan personel hareketliliği puan listeleri ekte ilan edilmiştir.

*** Değişim faaliyetinin en geç 31 Ekim 2023 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. ( Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)

*** Personel Hareketliliği kapsamında ASIL listede yer alan ve başvuru esnasında ‘‘Davet Mektubu’’ getirmemiş personelin; Erasmus+ Personel Hareketliliği Puan Listesi ve Yerleştirme Sonuçları’ nın Üniversitemiz WEB sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir.

Seçim Sonuçlarına İtiraz ve Hareketlilikten Feragat Etme:

- Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

- Personelin hareketlilikten feragat etme süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan personel belgelemek zorundadır.) 15 günden sonra yapılan feragatlerde personelin bir sonraki başvurusunda toplam puanından 10 puan düşülecektir.

 

Kafkas Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

  

1326 kez görüntülendi.


İndir