#

2020-1-TR01-KA103-081725 PROJE DÖNEMİ ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 2020 Dönemi (2020-1-TR01-KA103-081725 nolu proje) Erasmus Personel Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları


*** Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2022 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.( Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)

*** Personel Hareketliliği kapsamında ASIL listede yer alan ve başvuru esnasında ‘‘Davet Mektubu’’ getirmemiş personelin; Erasmus+ Personel Hareketliliği Puan Listesi ve Yerleştirme Sonuçları’ nın Üniversitemiz WEB sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir.

Seçim Sonuçlarına İtiraz ve Hareketlilikten Feragat Etme:

Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Personelin hareketlilikten feragat etme süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan personel belgelemek zorundadır.) 15 günden sonra yapılan feragatlerde personelin bir sonraki başvurusunda toplam puanından 10 puan düşülecektir.

 

Kafkas Üniversitesi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

1478 kez görüntülendi.


İndir