#

2019-2020 Akademik yılı Güz Dönemi(2018-1-TR-KA103-050234)Nolu Projesi Kapsamında Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

 ÖNEMLİ: Üniversilere Yerleştirilme  işlemi tamamen bölüm bazında Kontejan sayısı baz alınarak yapılmıştır.

***** Öğrencinin harekelilikten Feragat etme süresi seçim sonuçlarının Üniversitemiz wep sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür,bu tarihten sonra yapılan itirazlar ve feragatlar  değerlendirmeye alınmayacaktır

*****Daha önce,Erasmus Proğramı'ndan aynı öğretim kademesi içinde faydalanmış (hibeli veya hibesiz)adayların toplam puanlarından 10 puan düşürülmüştür

*****Daha önceki dönemlerde Erasmus'tan yararlanmaya hak kazanıp hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamladığı halde mücbir sebep olmaksızın(Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.)yasal feragat süresi olan 15 günden sonra feragat eden öğrencilerin toplam puanından 20 puan düşürülmüştür.

*****Öğrnci staj hareketliliğine başvuran öğrencilerin; Staj yapacakları kurum yada işletmelerden Erasmus+Öğrenci öğrenim ve Staj Hareketliliği puan Listesi ve Yerleştirme Sonuçları'nın Üniversitemiz wep sayfasında yayınlandığı  tarihten itibaren 31 Mayıs 2019 tarihine kadar davet mektubu almaları gerekmektedir.Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrenciler yerine listedeki başka öğrenciler için işlem yapılacaktır

1419 kez görüntülendi.


İndir