#

2016-1-TR01-KA103-027492 NOLU PROJE DÖNEMİ ERASMUS PLUS PERSONEL DERS VERME / EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

 2016-1-TR01-KA103-027492 NOLU PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME / EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

 

Kontenjan: Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamında: 6 kişi

                      Ders Verme Hareketliliği Kapsamında: 8  Kişi

 

Başvuru Tarihleri:10/01/2018-31/01/2018

Başvuru: Ön Başvuru Formuna Ulaşmak için Lütfen tıklayınız:

Erasmus Plus Personel Ders Verme Hareketliliği Ön Başvuru Formu

Erasmus Plus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ön Başvuru Formu

 

Not: Başvuru  Belgelerinin  Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen  31 Ocak 2018  saat 17.00’e  kadar  teslim  edilmesi  gerekmektedir.  Başvuru  belgeleri  teslim  edilmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

***2016-1-TR01-KA103-027492 nolu Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2016 sözleşme dönemi kurallarına tabi olacaktır.

 

Başvuru Belgeleri:

 

1.      Online Başvuru Formunun PDF Çıktısı. (2 nüsha)

2.      Erasmus+ Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO / Bölüm Koordinatörlük / Yardımcı Koordinatörlük Belgesi. (Eğer varsa bu belge sunulmalı ve en az 1 yıldır görevi yürütüyor olunmalı.)

3.      Varsa KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL dil puanı sınav sonuç belgesi. 

4.      Varsa Engellilik veya Şehit / Gazi Yakını* olduğunu gösteren belge.

 

* 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personelhareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

-              Erasmus Plus Hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Avro hesabına yatırılır.

 

-              Ders Verme/ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile ilgili ödemeler seyahat planlanan ülkeye kat edilecek Kilometre üzerinden seyahat gideri ödemesi yapılır.

 

-              Gidecek personel sayısı, kontenjanlar ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Kontenjan sayıları, gerekli belgeler ve benzer konularda bilgi edinmek için lütfen http://www.kafkas.edu.tr/erasmus adresini ziyaret ediniz.

 

-              Üniversitemizin anlaşmalı olduğu AB Üniversitelerinin Listesi http://www.kafkas.edu.tr/erasmus sayfasında yer almaktadır. Liste, Fakülteler ve bağlı bulunan Bölümlere göre düzenlenmiştir. Lütfen bölümünüze ait anlaşmaları ve bu anlaşmaların kontenjanlarını kontrol ediniz.

 

-              Başvuru süresi sonunda Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü faaliyetten yararlanacakların listesinin son halini http://www.kafkas.edu.tr/erasmus  ve www.kafkas.edu.tr sayfasında duyuracaktır.

 

-               Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2018 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.( Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.) 

-İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Training Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ulaşım giderleri için;

 

SEYAHAT MESAFELERİ

Hibe Miktarı (Avro)

10 ile 99 km arası mesafe

20

100 ile 499 km arası mesafe

180

500 ile 1999 km mesafe

275

2000 ile 2999 km mesafe

360

3000 ile 3999 km mesafe

530

4000 ile 7999 km mesafe

820

8000 km ve üzeri mesafe

1300

 

Belirtilen mesafe hesaplayıcısına  ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

PERSONEL DERS VERME/ EĞİTİM ALMA FAALİYETLERİ İÇİN HİBE ÖDEMELERİ

 

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük Hibe

Miktarları (Avro)

 

 

 

1.Grup Ülkeler

 

Birleşik Krallık Danimarka, Hollanda İrlanda, İsveç,

 

144

 

 

 

2.Grup Ülkeler

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

 

 

 

 

126

 

 

 

3.Grup Ülkeler

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

 

108

 

 

4.Grup Ülkeler

 

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

 

90

 

 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

 

-     Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde görevli tüm akademik ve idari personel yararlanabilmektedir.

-  Faaliyet süresi 2 gün ve 1 gün sehayat günü olmak üzere toplamda 3 gün hibelendirilir. 3 günden fazla günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

-  Hareketliliğe ilk kez katılanlar önceliklidir.

 

-  Erasmus+ Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO / Bölüm Koordinatörlük / Yardımcı Koordinatörlük Belgesi olanlar ve bu görevi en az 1 (bir) yıldır yürütenler önceliklidir.

 

-  Engelli personel önceliklidir.

-  Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklidir.

-  Eğitim Alma hareketliliğinde idari personel önceliklidir.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME PUANTAJI

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak İdari ve Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı:

Başvurular aşağıdaki SıralamaPuanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir. Tüm başvuran personellere 50 taban puan uygulanır.

Kriter

SP Etkisi

a.       İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

+ 15 puan

b.      İdari personel olma

+ 15 puan

c.       Engelli personel olma

+ 15 puan

d.      Gazi personel ile Gazi ve Şehit yakını personel olma

+ 15 puan

e.       Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak

+ 10 puan

f.       Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak

+ 10 puan

g.      Yabancı Dil Puanı

KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.  

*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

 

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

45-59

+ 5

60-74

+ 10

75-80

+ 15

81-90

+ 20

91-100

+ 25

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

- 20 puan

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

- 25 puan (her hareketlilik için)

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 20 puan (her hareketlilik için)

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 15 puan (her hareketlilik için)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yükseköğretim kurumu isterse, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda Rektörlükten Olur alınır ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

 

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

 

-  Erasmus Plus Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent,

    Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman vb.) personele açıktır.

-   Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik personelin,     gideceği yükseköğretim kurumunda en az 8 saat ders verme faaliyetinde bulunması gerekir.

-  Faaliyet süresi 2 gün ve 1 gün sehayat günü olmak üzere toplamda 3 gün hibelendirilir. 3 günden fazla günler için hibe ödemesi yapılmaz.

-  Gidecek personel sayısı Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır.

 

-  Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2018 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)

  

BAŞVURU DEĞERLENDİRME PUANTAJI

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı: 

Başvurular aşağıdaki SıralamaPuanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir. Tüm başvuran personellere 50 taban puan uygulanır.

Kriter

SP Etkisi

a.       İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

+ 15 puan

b.      Yabancı Dil Puanı

KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.  

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

 

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

45-59

+ 5

60-74

+ 10

75-80

+ 15

81-90

+ 20

91-100

+ 25

 

 

c.       Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak

+ 10 puan

d.      Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak

+ 10 puan

e.       Erasmus Programı bünyesinde her hangi bir basamakta görev almış olmak. (Erasmus bölüm/fakülte koordinatörü vb.)     

                            

+ 10 puan

 

f.       Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders vermek

+ 10 puan

g.      Daha önce giden personel için, her yapılan Erasmus Personel Hareketliği sonrası karşı kurum ile her ortak çalışma (ortak yayın, araştırma, etkinlik, kongre vb.)

+ 15 puan

h.      Engelli Personel olma

+ 15 puan

i.        Gazi Personel ile Şehit ve Gazi yakını personel olma

+ 15 puan

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

- 20 puan

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

- 25 puan (her hareketlilik için)

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 20 puan (her hareketlilik için)

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 15 puan (her hareketlilik için)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Yükseköğretim kurumu isterse, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda Rektörlükten Olur alınır ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

2888 kez görüntülendi.