Vizyon

 Vizyonumuz

 

Üniversitemizin “E-Üniversite” olma sürecindeki yapılanmasında ve hayata geçirilme aşamasında üniversitemiz bünyesinde kurulan Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (KAUZEM)’ne destek vermek, gerekli olan bilgisayarla alakalı ders içeriklerini oluşturmak ve bu derslerin verilmesini sağlamak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesinde kilit rol düşünüldüğünde bölümümüzce gereken desteğin verilmesi temel amaçlarımızdandır.

 

Enformatik birçok bilim dalının teori ve uygulamasının birleştiği disiplinler arası bir alandır. Enformatik bilgisayar, haberleşme ve yönetim bilimlerinin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Bir meslek dalı olarak enformatik, bilgi ve bilgi iletişim sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli personel yeterliliklerinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda üniversitemiz öğrencilerinin; düşünen, öğrenen, sorgulayan, araştırmacı ve üreten bireyler olarak yetişmesini sağlamak temel amaçlarımız arasındadır.

 

Disiplinler arası yaklaşım, bilişim sektörünün ihtiyaçlarına duyarlılık, bilgi paylaşımına özen gösterme ve etik ilkelere bağlılık temel ilkelerimizdir. 

2722 kez görüntülendi.


Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN