Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri Bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak "Enformatik Bölümü" açılması kararlaştırılmıştır.

 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin bu denli gelişimi insanların bilişim teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmasına ve kendi amaçları doğrultusunda bu teknolojilerden en verimli bir şekilde yararlanabilmelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle yükseköğretimde okumakta olan öğrenciler için temel bilgisayar kültürünü almaları kaçınılmaz bir hal almıştır.

 

Enformatik; bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli olan sistem ve bilgi teknolojileriyle ilgili uygulamalar yapan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Her yönüyle insanoğlunun yaşamının bir parçası olan bilginin nasıl üretildiği, paylaşıldığı ve kullanıldığını inceleyen bilim dalına Enformatik adı verilmektedir. Resim, video, metin ve istatistiki bilgiler bilgi çeşitli biçimlerdeki bilginin içeriği ve fikir ile ilişkisini incelemektedir. 

 

 

 

Enformatik Bölüm Başkanı 

Prof.Dr.Halit Hami ÖzCopyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN