#

Hakkımızda

 


T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Araştırma merkezi 13 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur. Merkezin amaçları;  Ebu’l-Hasan Harakânî’nin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini, çevresindeki   şahsiyetleri,  tasavvuf , tarih ve kültürünü, Türk ve dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak, adı geçen çalışma alanları ile ilgili akademik paylaşıma katkıda bulunmak,  disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli sonuçlar elde etmek,  şehir,  bölge ve Türkiye inanç turizmine katkıda bulunmaktır. Üniversite ile şehir arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek,  Ebu’l-Hasan Harakânî’yi bilimsel metodoloji ışığı altında doğru anlayarak ve gelecek nesillere doğru anlatarak milli ve manevi değerleri toplumla buluşturup,  değerler bilincini kamuoyu ile paylaşmak ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak merkezin amaçları arasında bulunmaktadır.  Araştırma Merkezinin  faaliyet alanları;  Ebu’l-Hasan Harakânî konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak,  yapanları desteklemek,  konu ile ilgili kitap, makale,  belge, döküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak, Şehit Ebu’l-Hasan Harakânî’nin hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresindeki ve dönemindeki edebi ve siyasi şahsiyetler ve tasavvuf tarihi,  kültürü ve sanatı üzerine araştırma ve yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası  kongre, sempozyum,  panel, konferans, çalıştay,  sergi ve dinleti düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve düşünürleri desteklemek araştırma merkezinin faaliyet alanları arasında bulunmaktadır. Araştırma Merkezimiz;   Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin Ulusal ve Uluslararası platformda tanıtılması, fütuhatı ve yaşam  felsefesi gibi  pek  çok  yönünü  ele alan  bilimsel toplantılar, sempozyumlar, paneller ve söyleşiler yapılması gelecekte de planlamaktadır.

1056 kez görüntülendi.