#

İdari Birim

Turgut URTANUR

Fakülte Sekreteri

Dahili:1395

Nebahat ARABUL

Özel Kalem

Dahili:1529

Mahmut ÇETİN

Tahakkuk-Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili:1386

Espender SAMSA 

İdari İşler-Formasyon Birimi

Dahili:1404

Oğuz GÜNAY

Teknik İşler

Dahili:1392

Onur İKİNCİ

Öğrenci İşleri

Dahili:1603

Mehmet Ali DEMİR

Öğrenci İşleri-Satın Alma

Dahili:1439

Hüseyin TERHAN

Temel Eğitim-Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Sekreteri

Dahili:1690

Aycan GÖKÇE

FOTOKOPİ

Dahili:1607

Ayşe HAVADAR

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri

Dahili:1688

Nurcan ALİBEYOĞLU

Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Sekreteri

Dahili:1609

Sevcan DEMİR

Yazı İşleri

Dahili:1385