#

İdari Birim

Turgut URTANUR

Fakülte Sekreteri

Dahili:1395

Nebahat ARABUL

Özel Kalem

Dahili:1529

Mahmut ÇETİN

Tahakkuk-Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili:1386

Espender SAMSA 

İdari İşler-Formasyon Birimi

Dahili:1896

Oğuz GÜNAY

Teknik İşler

Dahili:1392

Onur İKİNCİ

Personel

Dahili:1667

Mehmet Ali DEMİR

Satın Alma

Dahili:1404

 

Aycan GÖKÇE

FOTOKOPİ

Dahili:1607

Ayşe HAVADAR

Eğitim Bilimleri Bölümü-Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sekreteri

Dahili:1688

Nurcan ALİBEYOĞLU

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü -Temel Eğitim Bölümü Sekreteri

Dahili:1609

Sevcan DEMİR

Yazı İşleri

Dahili:1385

Ömer TOKTANIŞ

Öğrenci İşleri

Dahili: 1603

Ferhat YURTSEVER

Öğrenci İşleri

Dahili: 1439