#

Yönetim Kurulu

 YÖNETİM KURULU

 

Dekan V. 

Prof. Dr. Selçuk URAL

Üye

Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ

Üye

Prof. Dr. Muzaffer ALKAN

Üye

Doç. Dr. Tazegül DEMİR ATALAY

Üye

Doç. Dr. Murat TAŞDAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP 

Raportör

Turgut URTANUR