#

Fakülte Kurulu

 FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Selçuk URAL - Dekan V.

Prof. Dr. Muzaffer ALKAN - Üye (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ - Üye (Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Murat TAŞDAN - Üye (Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Tazegül DEMİR ATALAY- (Üye)

Doç. Dr. Özgür AKTAŞ - (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR - (Temel Eğitim Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP - Üye

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN - (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Dilek YARALI - (Özel Eğitim Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÜNBAŞ -(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı)