#

Dekanlık

 

 

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Dekan / Dean 

 

Doç. Dr. Murat TAŞDAN
Dekan Yardımcısı / Associate Dean 
Dahili: 1445
E-Posta: murattasdan@gmail.com

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali İbrahim Can GÖZÜM 

Dekan Yardımcısı / Associate Dean  
Dahili: 1436 
E-Posta:a_ibrahimcan@hotmail.com?

 

 

 

 

Turgut URTANUR

Fakülte Sekreteri / Faculity Secretary

Dahili: 1395