#

İletişim ve Bilişim Komisyonu

 

İLETİŞİM ve BİLİŞİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BARUTÇU (Dekan Yrd.)

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Tufan İNALTEKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ruhşen ALDEMİR ENGİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tolga SAKA

Üye

Öğr. Gör. Ramazan OĞUL

Üye

Arş. Gör. Mükremin DURMUŞ

Üye

255 kez görüntülendi.