#

e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi TR-Dizin de taranıyor.

 e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi 2014 yılı içerisinde yayın hayatına başlamıştır. Yedinci sayısı (Cilt 7 Sayı 1, 2019 Nisan) ile birlikte TR-Dizin başvurusunu gerçekleştirmiştir. 2020 yılı Nisan sayısı itibariyle dergi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan alan editörleriyle güçlendirilmiştir. 2020 yılı Ağustos sayısı itibariyle dergi yedi farklı ülkeden oluşan editör kurulundan oluşmaktadır. Dergimizin son sayısı 2021 Nisan ayı içerisinde yayınlamıştır. e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi bilimsel yayıncılığın gerektirdiği sorumluluk ve etik çerçevede yayın sürecini yürütmeye devam etmektedir. Yayın sürecinin özenli çalışmaları sonucu olarak, 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR-Dizin tarafından dizinlenmiştir (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRneU1URT0/kafkas-egitim-arastirmalari-dergisi). e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi yayın politikasını etik ilkeler doğrultusunda “Eğitim Bilimleri” alanında bilime olan katkısını titizlikle sürdürmeye devam edecektir. 

Dergimizin bilim alanına katkısının yükselmesinde destek veren Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı, dergi imtiyaz sahibi Prof. Dr. Murat Taşdan’a, dergi şu anki baş editörü Dr. Öğretim Üyesi Ali İbrahim Can Gözüm’e, editör kuruluna, alan editörlerine teşekkür ederiz. Derginin kurulmasında emeği geçen yöneticilere ve kurucu editörlüğünü yürüten Doç. Dr. Ataman Karaçöp’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
TR-Dizin başvurusunun olumlu sonuçlanmasında en önemli ve kritik husus dergi editiör kurulu, alan editörleri, hakemler ve yazarlar arasındaki ciddi bilimsel değerlendirme ve iletişim sürecidir. Bu bağlamda değerli zamanlarını ayıran hakemlere ve bilimsel eserlerini dergimizle paylaşan yazarlara teşekkür ederiz. Ayrıca fikirleriyle derginin gelişimine katkı sunan tüm Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ederiz.  e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt). 
 
 

319 kez görüntülendi.


İndir