Program Öğrenme Çıktıları

1. Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları bilir ve çalışmalarında bunları gözetir.
2. Eğitim ve rehberlik psikolojik danışmanlık alanlarındaki çağdaş kavram, kuram, ilke ve teknikleri bilir; güncel gelişmeleri izler ve uygulamalarını sürekli geliştirir.
3. Bilimsel araştırma yeterliklerine sahiptir ve bunları mesleki uygulamalarını geliştirmek için kullanır.
4. Ölçme ve değerlendirmenin kavram, kuram, ilke ve tekniklerini bilir; amacına uygun araçları seçer, uygular, sonuçları değerlendirir.
5. Psikolojik danışma kuram, kavram, ilke ve tekniklerini bilir; bireysel ve grup uygulamalarına yansıtır.
6. Bireyin psikolojik danışma gereksinimini ve hazırbulunuşluk düzeyini tespit eder, bilgilendirilmiş onayını alarak süreci yürütür.
7. Terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak bireye kendisini tanıma, anlama, kabul etme, çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurma ve geliştirme konusunda profesyonel destek sunar.
8. Karşılaştığı sorunları teşhis edebilmesi ve onlarla başa çıkabilmesi için bireye destek olur.
9. Çalıştığı kurumun felsefesini, misyonunu ve bulunduğu birimin programını bilir, çalışmalarına yansıtır ve paydaşlarla paylaşarak onlarla iş birliği yapar.
10. Özel gereksinimli bireyler de dahil, danışmanlık yaptığı bireylerin ihtiyaçlarına uygun psikolojik danışma ve rehberlik programları hazırlar, uygular, izleyerek değerlendirir ve gerektiğinde geliştirici önlemleri alır.
11. Önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında koruyucu faktörleri artırmaya ve risk faktörlerini azaltmaya yönelik psikoeğitim programlarını bilir ve uygular.
12. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini bilir ve süreçte süpervizyon katkısı alır.
13. Bireyin yetenek, ilgi ve değerlerini fark etmesine; üst eğitim kurumları/programları ve mesleklerle ilgili gerekli yeterlikleri nasıl geliştirebileceğini öğrenmesine destek olmak için bireysel ve grupla mesleki rehberlik hizmetini gerçekleştirir.
14. Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir ve sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol alır.

1265 kez görüntülendi.