Ölçme ve Değerlendirme

 Başarı Değerlendirmesi
a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.
b) Başarının ölçülmesinde Kafkas Üniversitesi yönetmelikleri esas alınmaktadır.
Başarı Notu

1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarının ölçülmesinde Kafkas Üniversitesi yönetmelikleri esas alınmaktadır.
Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları
(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Sınavlara ilişkin dataylı bilgiler Kafkas Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerinde yer almaktadır

1165 kez görüntülendi.